Valstybių sąrašai:
•    Paveiktų šalių sąrašas (ES/EEE+trečiųjų šalių): iš kur atvykus privaloma izoliacija
•    Trečiųjų šalių sąrašas, sudarytas Europos Komisijos, iš kurių leidžiama atvykti užsieniečiams, jeigu sergamumas jose neviršija 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų

Sergamumo dinamikos ES šalyse stebėjimui - kasdien atnaujinama sergamumo rodiklių ES šalyse informacija (anglų k.)

Privaloma registracija Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC):
•    Visiems, atvykus iš bet kur oro ir jūrų transportu
•    Atvykusiems žemės transportu – privaloma atvykus iš paveiktų šalių, iš nepaveiktų – rekomenduojama

Privaloma izoliacija: 
•    Visiems, atvykusiems iš paveiktų šalių (yra išimčių, žr. Izoliavimo taisyklių I skyrių)
•    Užsieniečiams, atvykusiems iš trečiųjų šalių (yra išimčių, žr. OV sprendimo Dėl užsieniečių iš trečiųjų šalių izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo 2 punktą)

Europos Komisija parengė rekomendacijas dėl kelionių.

Rekomendacijas lietuvių kalba rasite čia.

Rekomendacijas anglų kalba rasite čia.

Informaciją ir konsultacijas dėl teisinio reglamentavimo dėl organizuotų turistinių kelionių paslaugų tiek vartotojams, tiek verslo subjektams teikia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiais telefono numeriais: (85) 205 49 48, (85) 250 38 81, (85) 262 67 60.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimą vartotojams dėl atšauktų renginių ir kelionių rasite čia.

Turizmo skatinimo priemonių, kurios yra įtrauktos į Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, įgyvendinimas jau vyksta:

 • PASKOLOS kelionių organizatoriams, kad jie galėtų atsiskaityti su turistais, atsisakiusiais kelionių kuponų, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams, kad šie turėtų apyvartinių lėšų. Paraiškos gali būti teikiamos iki  2020 m. lapkričio 30 d. Priemonė įgyvendinama per INVEGĄ. Priemonės krepšelis – 30 mln. Eur.
 • TURIZMO INOVACIJOS – skatinamos inovacijos ir skaitmeninių technologijų taikymas kuriant turizmo paslaugas ir produktus. Galima finansuoti leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugų pirkimus, mokymus. Kvietimas buvo sustabdytas liepos 8 d. gauta 325 paraiškų už 9 mln. eurų. Priemonė įgyvendinama per MITĄ. Priemonės krepšelis – 6 mln. Eur.
 • DRAUDIMO GARANTIJOS – kad garantijų institucija gali teikti garantijas dėl draudimo įmonės pagal laidavimo draudimo sutartį arba finansų įstaigos pagal suteiktą finansinę garantiją Lietuvos Respublikoje įsteigtam kelionių organizatoriui sumokėtos draudimo arba garantijos išmokos dalies padengimo.  Priemonė įgyvendinama per INVEGĄ. Priemonės krepšelis – 15 mln. Eur (ne iš turizmo priemonių).
 • ATOSTOGOS MEDIKAMS - iniciatyva siekiama paskatinti vietinės turizmo rinkos atsigavimą po COVID-19 ir taip atsidėkoti medikams už jų darbą karantino laikotarpiu, o taip pat padėti turizmo sektoriuje veikiančiam verslui generuoti pajamas pasibaigus turizmo sezonui. Priemonės įgyvendinimo pradžia – rugsėjo 1 d. Priemonė bus įgyvendinama per VšĮ Keliauk Lietuvoje. Priemonės krepšelis – 10 mln. Eur.
 • KOMPENSAVIMAS UŽ TURISTŲ PARGABENIMĄ – Lietuvos kelionių organizatorių už turistų pargabenimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo patirtų išlaidų kompensavimas. Šiuo metu priemonė yra notifikuota Europos Komisijai. Priemonė bus įgyvendinama per VšĮ Keliauk Lietuvoje. Priemonės krepšelis – 1 mln. Eur.
 • TURIZMO RINKODARA - turizmo sektoriui skatinti po COVID-19 aktyviai įgyvendinamos rinkodaros priemonės, skirtos vietiniam ir užsienio šalių  turizmo rinkų turizmui skatinti. Šiuo metu sukurtas ir derinamas trečios nakties užsienio turistams kompensavimo modelis. Šios priemonės tikslas – pritraukti dar neviešėjusių Lietuvoje turistų atvykti į mūsų šalį pirmą kartą. Jei priemonė bus sėkminga, turime ambicijų ją tęsti ir 2021 m. Priemonės įgyvendinimas priklausys nuo bendros COVI-19 viruso plitimo. Priemonė bus įgyvendinama per VšĮ Keliauk Lietuvoje. Priemonės krepšelis – 2 mln. Eur.
   
 • Kreipkitės į kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą dėl galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kelionės kuponą),  y. ieškoti abiems šalims tinkamo sprendimo.
 • Jei kitos alternatyvos su kelionių organizatoriumi rasti nepavyksta, turite teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydami nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio, tačiau Jums nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą. Pažymėtina, kad ši rekomendacija galioja tik dėl tų kelionių, kurios atšauktos dėl ekstremalios situacijos, ir dėl kurių pateiktos Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į užsienio valstybes.
 • Atkreipiame dėmesį, kad kelionių organizatoriai, remdamiesi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, gali nukelti prievolių vykdymą, t. y. pinigų grąžinimą, iki kol pasibaigs nenugalimos jėgos aplinkybės.
 • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka el. paštu tarnyba@vvtat.ltarba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinę prašymo formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.
 •  Rekomendacijos dėl kelionių kuponų rekvizitų bei kupono naudojimo sąlygų
   

Jeigu atšaukiama kelionė sausuma ar jūra ir vartotojui nepavyksta rasti kitos alternatyvos, t. y. kelionės atidėjimo ar kt., vartotojas turi teisę į maršruto pakeitimą arba pinigų susigrąžinimą. Pažymėtina, kad paslaugų teikėjas turi teisę negrąžinti sumokėtų pinigų tol, kol nesibaigė nenugalimos jėgos aplinkybės. Daugiau informacijos apie keleivių teises rasite Europos Komisijos gairėse dėl ES keleivių teisių: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_lt.pdf. Taip pat apie vartotojų teises keliaujant autobusais, traukiniais ir vandens transportu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje https://ecc.lt/lt/rights/travel/other_transport/bus/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.5 papunktyje nustatyta, kad  „Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

Jeigu paaiškėja, kad viešbutyje gyvena koronavirusu užsikrėtęs asmuo, apgyvendinimo įstaiga privalo užsidaryti. Dėl kompensacijų būtų sprendžiama bendra tvarka vadovaujantis priimtais teisės aktais ir LRV sprendimais. Rekomendacijas apgyvendinimo įstaigoms rasite SAM internetinėje svetainėje http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20viesbuciams%202020-03-03.pdf

Jei viešbutyje/apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje apsistojo asmuo, norintis izoliuotis privalomos izoliacijos laikotarpiui, grįžus į Lietuvą iš užsienio valstybių: 
· teikiant paslaugas asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš užsienio valstybių, jei jiems nėra COVID-19 ligos požymių, viešbučio personalui asmeninės apsaugos priemonės nerekomenduojamos; 
· rekomenduojama apriboti kontaktuojančio personalo su izoliuotu asmeniu skaičių; visus darbuotojus, įeinančius į izoliavimo kambarį, registruoti registracijos žurnale; 
· darbuotojams rekomenduojama palaikyti mažiausiai 2 m. atstumą nuo izoliuoto asmenims; 
· izoliuotam asmeniui būtina vengti socialinių kontaktų (laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, neiti į bendras viešbučio erdves (kavinę, poilsio kambarius, sporto salę ir pan.), taikyti bendras prevencijos priemones (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymasis, kambario vėdinimas ne mažiau, kaip 2-3 kartus per dieną ir pan.); 
· asmeniui maistą pristatyti į izoliavimo kambario prieškambarį, prieš tai įspėjus telefonu; panaudoti indai paliekami prieškambaryje jų surinkimui; 
· panaudotus indus plauti karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba indaplovėje; 
· personalui tvarkančiam kambarį rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę ir pirštines; rekomenduojama patalynę ir rankšluosčius keisti juos sutepus, bet ne rečiau kaip kartą per 7 d. Nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietoje sudedami į maišus ir juose transportuojami; 
· patalynę, rankšluosčius skalbti  įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje; 
· kasdien valyti dažnai liečiamus paviršius  izoliavimo kambaryje pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kt. Nuolatinis aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
Jei apgyvendinimo įstaigoje gyvenančiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas): 
· jam pasiūloma užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefono numeriu 1808; 
· kambaryje, kuriame iki ligos požymių pasireiškimo gyveno asmuo, atliekamas aplinkos valymas pagal SAM pateiktas rekomendacijas http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
· su viešbučio personalu, artimai bendravusiu su susirgusiu asmeniu, kuriam asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų patvirtinta COVID-19, susisieks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai ir pateiks rekomendacijas dėl izoliavimosi režimo ir sveikatos stebėjimo. 
Bendrosios rekomendacijos:  
· Tinkama rankų higiena sumažina COVID-19 ir kitų infekcijų perdavimo ir užsikrėtimo riziką.  
· rankas reikia reguliariai plauti muilu ir vandeniu muiluojant jas 20–40 sekundžių.  
· jei nėra galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojama naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones) . Rankų dezinfekavimo priemonės efektyvios ir yra naudojamos jei rankos vizualiai nesuterštos išskyromis, t. y. švarios. Jei rankos nešvarios, prieš naudojant alkoholio turinčius rankų dezinfekavimo skysčius, rankas reikia nuplauti vandeniu su muilu.   
· Rankų plovimui rekomenduojama naudoti skystą muilą be antimikrobinių priedų, neutralaus ph, dozatoriuose. Kietas muilas nerekomenduojamas viešose vietose, tačiau gali būti naudojamas namuose, jei juo naudojasi vienas žmogus ar šeimoje, kurioje niekas neserga užkrečiamąja liga.  
· Neliesti veido, akių, nosies, burnos neplautomis rankomis! 
· Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo 
· Čiaudėdami ar kosėdami užsidenkite burną ir nosį servetėle. Išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei neturite servetėlės, tai kosėjant ar čiaudint uždenkite burną alkūne, o ne savo rankomis.  
· Vengti artimo sąlyčio su sergančiais asmenimis 
· Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, pagrindinis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo kelias yra per orą su lašeliais. Didžiausia užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rizika yra, jei asmuo buvo uždaroje aplinkoje su patvirtintu COVID-19 atveju ne mažiau kaip 15 min ir mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Taip pat manoma, kad sergantis COVID-19 asmuo labiausiai kitus gali užkrėsti, kai turi simptomų.   
· Racionaliai naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones  
· sveikam asmeniui dėvėti medicininę kaukę nėra rekomenduojama. Medicinines kaukes rekomenduojama užsidėti pasireiškus kvėpavimo takų infekcijos simptomams. Kosint ar čiaudint jos sulaiko kvėpavimo takų sekretus ir gali apsaugoti šalia esančius žmones nuo galimo užsikrėtimo. Jei sergantis asmuo medicininės kaukės dėvėti negali, kaukę rekomenduojama dėvėti jį slaugantiems asmenims.
 

Dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo asmenims, kuriems privaloma izoliacija, derėtų kreiptis į savivaldybę. Viešbučių ir kitos patalpos galės būti naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimopaslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu, valstybei apmokant už suteiktas paslaugas. 

Vilniaus savivaldybė jau yra paskelbusi kvietimą fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie gali suteikti laikino apgyvendinimo paslaugas (kartu su maitinimu arba be jo), maisto gamybos paslaugas (kartu su tiekimu ar be jo), maisto tiekimo paslaugas. Kvietimą rasite čia. Vykdančius verslą kitose šalies vietose raginame kreiptis į savo savivaldybę.  

LR Vyriausybė taip pat įsteigė COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudarė galimybes juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas. 

 

Pagal SAM parengtas rekomendacijas, paslaugų teikėjams rekomenduoja riboti svečių ir personalo srautus, siekiant išlaikyti saugų, daugiau nei 1 metro atstumą tarp žmonių. Registratūroje tarp darbuotojo ir svečių bei tarp eilėje laukiančių svečių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 1 metro atstumas, o jei tai neįmanoma – registratūroje darbo vieta turi būti atskirta pertvara.

Klientai, turėtų atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o jiems matomoje vietoje turėtų būti sudaryta galimybė rankų higienai ar dezinfekcijai. Taip pat matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie apsisaugojimo nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) priemones (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) bei apie reikalavimus bendro naudojimo vietose. Klientams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) – paslaugas teikti draudžiama.

Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. O patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose, kurias galima rasti čia.

Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamos taip, kad būtų galima išvengti artimo kontakto, reiktų atsisakyti maitinimo bufeto tipo principu, kai maistą įsideda patys lankytojai. Detalesni reikalavimai numatyti operacijų vadovo sprendime, skirtame viešojo maitinimo įstaigoms, kurį galima rasti čia.

Draudžiama dirbti darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių, todėl jų sveikata turi būti nuolat stebima. Darbuotojai turi būti informuoti, kad pasireiškus ligos simptomams jie turėtų nedirbti. Darbdaviai įpareigojami užtikrinti darbuotojų kūno temperatūros matavimą atvykus į darbo vietą, o pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiams, turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo bei nukreipti susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu arba konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808.

Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą koronoviruso infekciją, apie tai privalu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu ir rekomenduoti nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei. Taip pat privalu užtikrinti, kad darbuotojai darbo metu dėvėtų asmens apsaugos priemones.

Jei laikino apgyvendinimo metu svečiui pasireiškia koronaviruso infekcijai būdingi simptomai, jam pasiūloma užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefonu 1808.

Visas rekomendacijas apgyvenimo paslaugų teikimui galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21