KUR KREIPTIS?

Informacija ir konsultacijos Lietuvos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19, teikiamos nemokamu trumpuoju numeriu 1824.

Pagalbos priemonių verslui linija veiks tol, kol verslui bus teikiama COVID-19 krizės pasekmių mažinimo pagalba. Pagalbos priemonių verslui linija sujungia pagrindines šalies verslą konsultuojančias institucijas: VšĮ „Versli Lietuva“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), Valstybinę mokesčių inspekciją, Užimtumo tarnybą ir Valstybinę darbo inspekciją.


Siekiant padėti verslui ir gyventojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos, valstybės lėšomis finansuojamos prastovos, teikiamos subsidijos smulkiesiems verslininkams bei įgyvendinamos verslo likvidumą užtikrinančios priemonės.

Visa aktuali informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros, Užimtumo tarnybos bei INVEGA taikomas pagalbos priemones – vienoje vietoje.


Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronoviruso, institucijos verslui teikia informaciją šiais kontaktais (institucijų darbo valandomis, jeigu nenurodyta kitaip):

  • Akcizai, mokestinė pagalba verslui, parama, kasos aparatai (VMI): 1882 arba 8 5 260 5060
  • Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems (SODRA ir Užimtumo tarnyba): 1883 arba 8 5 250 0883
  • Paskolos ir kitos pagalbos priemonės, taikomos verslui (INVEGA): 8 5 210 0601, uzklausos@invega.lt 
  • Klausimai apie importuojamas prekes, pašto siuntas (Lietuvos muitinė): 8 800 900 80, info@lrmuitine.lt
  • Klausimai, susiję su ES fondų lėšų panaudojimu (CPVA): 8 5 219 1568, ESfondaiCOVID-19@cpva.lt 
  • Mokesčiai, ekonominio skatinimo priemonės įstatymų lygmenyje (Finansų ministerija): rsvp@finmin.lt
  • Konsultacijos verslo klausimais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija): verslui@eimin.lt 
  • Verslo prisitaikymas ir paramos priemonės (Versli Lietuva): konsultacijos@verslilietuva.lt

Dėl force majeure pažymų

Verslas, patiriantis sunkumų dėl Korona viruso sukeltų aplinkybių, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo. Jas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pažymos dėl force majeure aplinkybių bus išduodamos per kiek įmanoma trumpesnį laiką nelaukiant 20 d. termino pabaigos. Atkreiptinas dėmesys, kad pažymos nėra išduodamos automatiškai vien dėl paskelbtos ekstremalios situacijos. Kiekvieną atvejį Rūmai vertina individuliai. Išsamesnę informaciją dėl Rūmų išduodamų force majeure pažymų galite rasti čia.

Detalų aprašą dėl force majeure pažymos gavimo galima rasti čia.


Dėl ES investicijų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) numatė, kad dėl koronaviruso rizikos verslui ir ekonomikai bus užtikrinti adekvatūs ir lankstūs veiksmai, jei dėl koronaviruso ES projektų vykdytojai negali dalyvauti suplanuotuose svarbiuose renginiuose užsienyje arba bus nepagaminama ir verslo atstovams laiku nepristatoma įranga. Kiekvienas įmonės projekto atvejis bus sprendžiamas individualiai, o projektų veiklos bus pratęsiamos. ES investicijų agentūros užtikrins nenutrūkstamą klientų konsultavimą ir informavimą, mokymus internetu.

COVID-19 viruso keliamas pasekmes atskiriems ES investicijų priemonių projektų atvejams galima prilyginti force majeure atvejui, kai sutartiniai įsipareigojimai negalės būti vykdomi dėl aplinkybių, kurių atsiradimo neįmanoma kontroliuoti ir protingai numatyti sutarčių sudarymo metu, taip pat nėra įmanoma užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tačiau aplinkybės, dėl kurių bus neįmanoma vykdyti sutartinių įsipareigojimų, yra laikinos. Šalys turėtų būti atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į aplinkybių įtaką sutarties vykdymui.

Daugiau informacijos rasite LVPA interneto svetainėje.


Dėl viešųjų pirkimų sutarčių 

Perkančiosios organizacijos, įvertinusios esamą padėtį šalyje, gali inicijuoti viešųjų pirkimų sutarties keitimą, pavyzdžiui, susijusį su renginio datos nukėlimu. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė rekomendacijas dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, keitimo ar nutraukimo. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21