SUBSIDIJŲ SKYRIMO ĮSAKYMAI


Paklausimus dėl priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ priima VMI Mokesčių informacijos centras tel. 1882 „Įmonėms  – subsidijos mikroįmonėms“ spauskite 0
 

Paraiškų skaičius, vnt. 36.821
Įsakymais skirta, mln. Eur 99,4
Išmokėta, mln. Eur 99,4

Priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ įsakymai dėl subsidijų skyrimo:

Priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ įsakymai dėl subsidijų skyrimo pakeitimo:

Lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas patvirtintas 2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 474 „DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-15