>

Skelbiamas 7 mln. eurų kvietimas Lietuvoje veikiantiems aukšta pridėtine verte paremtiems brandiems inovacijų klasteriams.

Dėl finansavimo projektams gali kreiptis aukšta pridėtine verte paremtų brandžių inovacijų klasterių koordinatoriai.

Projektams Vidurio ir vakarų Lietuvos regione skiriama iki 4 mln. eurų, o Sostinės regione – iki 3 mln. eurų priemonės lėšų.

Aukšta pridėtine verte paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kurio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus ir turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klasterio veikloje ne trumpiau kaip 5 metus. Šis klasteris turi valdymo struktūrą ir veiklos strategiją, be to, bent 3 klasterio nariai vykdo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų ar aukštos pridėtinės vertės sektoriui priskirtas ekonomines veiklas.

Projektų įgyvendinimo planus priima Inovacijų agentūra iki š. m. birželio mėnesio 21 dienos.  

Plačiau apie priemonę - čia.

Kvietimo sąlygos - čia

Atnaujinimo data: 2024-02-14