Bendrą Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo praktiką padės formuoti parengtas įstatymo komentaras

Data

2012 12 10

Įvertinimas
0

Parengtas Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentaras padės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms teisingai ir vienodai suprasti atskiras Viešųjų pirkimų įstatymo skyrių nuostatas, jų tarpusavio santykį su kitais teisės aktais. Ūkio ministerijos tinklalapyje skelbiamame komentare detaliai paaiškinta, kaip teisingai apskaičiuoti numatomo pirkimo vertę, kaip ir kada galima vykdyti vidaus sandorius ir išsamiai išnagrinėti atvejai, kada Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi.

Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentare pateikiamas įstatyme vartojamų sąvokų, viešųjų pirkimų principų, pirkimų procedūrų ir atskirų jų etapų, pirkimo būdų aiškinimas ir taikymo ypatumai. Be to, komentaras naudingas ir komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms, nes jame analizuojama šio sektoriaus perkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ypatumai bei praktiniai taikymo aspektai.

Tikimasi, kad komentare pateiktas Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių nuostatų aiškinimas padės viešųjų pirkimų sistemos dalyviams rasti atsakymus į juos dominančius klausimus ir formuoti bendrą Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo praktiką.

Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentaras parengtas naudojant aktyvias nuorodas į cituojamus šaltinius (pvz., teisės aktus, teismų praktiką, interneto puslapius ir pan.) ir su interaktyviu turiniu – paspaudus turinio eilutę galima patekti į konkretaus Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio komentarą.

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos buvo aiškinamos remiantis Europos Sąjungos (ES) teisės aktų ir kitų ES dokumentų (reglamentų, direktyvų, sprendimų, komunikatų, aiškinamųjų dokumentų ir pan.) analize. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir ES Teisingumo Teismo praktika.

Rengiant komentarą buvo atsižvelgta į gerosios viešųjų pirkimų praktikos, susiformavusios įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pavyzdžius, susijusią ir aktualią įstatymų bei Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų sisteminę analizę bei kitus šaltinius.

Artimiausiu metu Ūkio ministerija kartu su komentaro rengėjais planuoja Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentarą pristatyti viešųjų pirkimų sistemos dalyviams.

Komentaro elektroninis variantas skelbiamas Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu http://goo.gl/HBbwD.