Diskusija su turizmo sektoriaus atstovais Tauragėje: regioninis bendradarbiavimas, ilgalaikis planavimas ir privačių turistinių objektų rinkodara

Data

2020 09 07

Įvertinimas
0
Tauragė.png

Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ tęsia susitikimus su regionų verslininkais, valdančiais turizmo paslaugas teikiančias įmones. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, ministro patarėjas Dalius Liutikas ir „Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas šiandien dalyvavo diskusijoje su Tauragės rajono savivaldybės ir šio krašto turizmo verslo atstovais.

Turizmo sritį kuruojanti viceministrė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė susitikimo metu pristatė šiuo metu įgyvendinamas pagalbos turizmo verslui priemones ir paskatino imtis iniciatyvos vystant regioninę turizmo politiką, vykdant rinkodarą ir kuriant turizmo produktus.

„Viliamės, kad pasibaigus pandemijai, turizmo sektoriui reikės ne pagalbos, o dėmesio ir palaikymo teisėkūroje. Šiuo metu Nacionalinėje pažangos programoje ir ateities ekonomikos DNR plane formuojame turizmo prioritetus. Didelį dėmesį skiriame ir regionams bei regionų politikai. Siekiame regionams suteikti galimybę planuoti veiklos kryptis ir poreikius pagal regiono specifiką, atsižvelgiant tik į pagrindinius turizmo, kaip verslo, prioritetus“, - teigia V. Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Tauragės rajone ką tik užbaigtas įgyvendinti stambus infrastruktūros projektas – duris atvėrė Tauragės baseinas su pramogine zona. Komplekso paskirtis – rekreacinė. Pasak viceministrės, panašūs infrastruktūros projektai, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su regiono patrauklumo didinimu yra labai vertingi, tačiau vystant tokius projektus lygiagrečiai būtina vykdyti turizmo rinkodaros veiksmus ir numatyti, kaip šiuos objektus išnaudoti ilguoju laikotarpiu.

„Strateginis planavimas regione yra itin svarbus dėl vienos priežasties – jis leidžia nusimatyti ilgalaikius tikslus ir efektyviai panaudoti turimus resursus – infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, biudžeto lėšas ir kita. Tik planavimas leidžia kokybiškai įsivertinti, ką per nustatytą laikotarpį yra realu pasiekti ir tikslingai siekti užsibrėžtų rodiklių. Tokie ištekliai kaip Tauragės baseinas, gali tapti svarbiais traukos objektais, leidžiančiais aplinkui kurtis verslui, didinti užimtumą ir vystyti turizmo produktus, tačiau būtina numatyti jų vietą ilgalaikiame plane ir parinkti tinkamas priemones jų įveiklinimui“, - pastebi viceministrė.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė taip pat ragina savivaldybę taikyti regioninio bendradarbiavimo modelį ir apjungti turimus resursus. Anot viceministrės, toks veiklos modelis geriau atlieptų šalies turistų, kaip vartotojų, poreikius, nes šiems savivaldybių ribos didelės reikšmės neturi, o per vieną išvyką jie dažniausiai aplanko keletą rajonų. Įgyvendinant bendras rinkodaros kampanijas ir bendradarbiaujant glaudžiau, būrų galima ženkliai pakelti susidomėjimą regionu kaip turistine kryptimi.

Turizmo verslo atstovai išreiškė didelį privačių objektų žymėjimo infrastruktūros plėtros poreikį. Su tuo sutiko ir viceministrė V. Jankauskaitė-Milčiuvienė: „Jei į turizmą žvelgiame kaip į ekonomikos šaką, tai turime siekti pridėtinės vertės augimo, o tam yra būtinas privataus verslo palaikymas. Dėl to būtų naudinga iš naujo įvertinti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, taikomus apribojimus dėl galimybės vykdyti privačių turistinių objektų rinkodarą.“ 

Tokio pobūdžio renginiai vyks ir kitose Lietuvos savivaldybėse.