EK klausia nuomonės dėl elektroninių sąskaitų naudojimo viešuosiuose pirkimuose

Data

2012 11 20

Įvertinimas
0

Ūkio ministerija kviečia dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtoje apklausoje ir pareikšti nuomonę dėl viešųjų pirkimų elektroninių sąskaitų naudojimo. EK apklausa dėl viešųjų pirkimų elektroninių sąskaitų naudojimo vyks iki 2013 m. sausio 14 d. Įvertinus šios apklausos rezultatus bus priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų ES.

Lietuvoje pastaraisiais metais pasiekta nemaža pažanga dėl elektroninių viešųjų pirkimų procedūrų. Elektroniniai viešieji pirkimai siekia apie 80 proc. visų skelbiamų pirkimų vertės. Jau žengti ir pirmieji žingsniai siekiant teikti elektronines viešųjų pirkimų sąskaitas. Finansų ministerija kartu su partneriais – Ūkio ministerija ir VĮ Registrų centru – vykdo projektą „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“. Projektu siekiama sukurti ir 2014 m. įdiegti informacinę sistemą, kuri užtikrintų elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ teikimą.

Pastarąjį dešimtmetį informacinių technologijų pažanga ES suteikė galimybę automatizuoti nemažai verslo procesų, įskaitant elektroninių sąskaitų teikimą. Kai kurios valstybės narės elektronines sąskaitas jau naudoja ir viešuosiuose pirkimuose. Tai padeda sumažinti lėšas, pagreitinti atsiskaitymo terminus, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Todėl svarbu skatinti viešųjų pirkimų elektroninių sąskaitų naudojimą, tačiau kartu turime spręsti ir skirtingų valstybių narių tam naudojamų sistemų suderinamumo klausimą, kad būtų išvengta vidaus rinkos fragmentavimo.

EK apklausos dėl viešųjų pirkimų elektroninių sąskaitų naudojimo klausimyną galima rasti adresu http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=einvoicingpubproc&lang=lt.