Europos Komisija paskelbė veiksmų planą dėl bendrovių teisės ir valdymo

Data

2012 12 27

Įvertinimas
0

Ūkio ministerija kviečia suinteresuotus asmenis pareikšti nuomonę dėl Europos Komisijos paskelbto veiksmų plano, kuriuo siekiama modernizuoti bendrovių teisę ir valdymą didinant skaidrumą bei užtikrinant aktyvesnį akcininkų dalyvavimą. Nuomonių dėl Europos Komisijos paskelbto veiksmų plano laukiama iki 2013 m. sausio 4 d.

Veiksmų planas aktualus Lietuvoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, o ypač – toms, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržose.

Europos Komisija veiksmų plane išskyrė tris pagrindines savo veiklos kryptis. Veiklos kryptys prisidės prie pažangaus, tvaraus ir integracinio vidaus rinkos augimo.

Pirmoji veiklos kryptis – skaidrumo didinimas. Šioje srityje numatoma gerinti bendrovių teikiamos informacijos, susijusios su bendrovių valdymo kodeksuose nustatytų rekomendacijų laikymųsi, kokybę; griežtinti instituciniams investuotojams taikomus reikalavimus dėl balsavimo bei dalyvavimo politikos atskleidimo; nustatyti reikalavimus dėl detalesnės informacijos apie bendrovių valdybas ar stebėtojų tarybas ir rizikos valdymą atskleidimo.

Antroji veiklos kryptis – akcininkų dalyvavimas. Akcininkai bus skatinami aktyviau dalyvauti priimant sprendimus dėl bendrovių valdymo. Šiuo tikslu numatoma didinti skaidrumą vadovų atlyginimų srityje, suteikiant akcininkams teisę balsuoti dėl atlyginimų nustatymo; skatinti akcininkų bendradarbiavimą; imtis veiksmų, skatinant darbuotojų akcijų išleidimą.

Trečioji veiklos kryptis – bendrovių augimo ir konkurencingumo rėmimo sritis. Europos Komisija planuoja toliau tęsti iniciatyvos analizę dėl buveinės perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą; nustatyti taisykles ES dėl vienos valstybės ribas peržengiančio bendrovių skaidymo; tęsti darbus siekiant palengvinti tarpvalstybinės veiklos galimybes mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos paskelbtą veiksmų planą, jame pateiktas iniciatyvas ir planuojamas šių iniciatyvų įgyvendinimo priemones galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje.

Nuomonių dėl Europos Komisijos paskelbto veiksmų plano laukiama el. paštu vaida.sinusaite@ukmin.lt ir lina.januskeviciute@ukmin.lt.