Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimo

Data

2018 04 20

Įvertinimas
0
eu-2891828_960_720.jpg

Ūkio ministerija kviečia verslo atstovus, investuotojus ir Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus institucijas aktyviai dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtose viešosiose konsultacijose dėl Akcininkų teisių direktyvos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, įgyvendinimo. 

Dalis 2017 m. gegužės 17 d. priimtos Akcininkų teisių direktyvos nuostatų yra susiję su informacijos apie akcininkus ir jų turimas teises, ypač esant tarpininkų investavimo grandinėms, perdavimo palengvinimu. Be kita ko, Akcininkų teisių direktyvoje įtvirtinti įgaliojimai EK priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, susijusius su akcininkų identifikavimu, informacijos perdavimu ir naudojimosi akcininkų teisėmis palengvinimu. Atsižvelgdama į tai EK parengė įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, dėl kurių paskelbė viešąsias konsultacijas ir laukia suinteresuotų asmenų nuomonių ir pasiūlymų. EK konsultacijos vyks iki š. m. gegužės 9 dienos.  

EK įgyvendinamaisiais teisės aktais siekiama užkirsti kelią skirtingam Akcininkų teisių direktyvos nuostatų įgyvendinimui, dėl kurio gali būti priimami nevienodi nacionaliniai standartai ir gali atsirasti papildoma našta tarpininkams. Bendrų duomenų ir pranešimų struktūrų naudojimas perduodant duomenis ir informaciją apie akcininkus turėtų leisti veiksmingai ir patikimai tvarkyti tarpininkų, bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio sąveiką, taip užtikrinant veiksmingą Europos Sąjungos kapitalo rinkos veikimą. 

Savo nuomonę pateikti ir daugiau informacijos apie šias viešąsias konsultacijas rasti galima internete adresu http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1944240_en. 

Ūkio ministerija prašo nuomonę dėl EK konsultacijų pateikusių asmenų taip pat atsiųsti ją elektroniniu paštu Vaida.Kumstiene@ukmin.lt.