Kuriama VVĮ nepriklausomų valdybų narių duomenų bazė

Data

2012 11 29

Įvertinimas
0

Valdymo koordinavimo centras kviečia tapti nepriklausomais valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdybų nariais ir registruotis į nepriklausomų valdybos narių duomenų bazę. Naujais VVĮ valdybų nariais kviečiami tapti nepriekaištingą reputaciją turintys aukščiausio lygio vadovai.

Nepriklausomų valdybų narių duomenų bazė kuriama, siekiant efektyviai organizuoti VVĮ nepriklausomų valdybų narių atranką bei užtikrinti atrankos proceso skaidrumą. Ši duomenų bazė taps pagrindiniu nepriklausomų narių šaltiniu, renkant kandidatus į VVĮ valdybas.

Atsiradus laisvai valdybos nario vietai, Valdymo koordinavimo centras atrinks Nuosavybės gairėse ir ministerijų nustatytus kriterijus atitinkančius potencialius kandidatus, o jų sąrašą teiks ministerijoms. Nuosavybės gairėse taip pat numatyta, jog kandidatus į didžiųjų įmonių valdybas nominuos ne atskiros ministerijos, o atrankos komitetas, susidedantis iš ūkio, finansų ir šakinio ministrų, taip užtikrinant objektyvumą.

Stiprinti VVĮ valdybas – viena iš esminių VVĮ reformos dalių. Siekiama, jog VVĮ valdybose dirbtų profesionalūs nariai, kurie turėtų finansų, strateginio planavimo ir ūkio šakos kompetencijas ir užtikrintų strategijos įgyvendinimo priežiūrą bei verslo rizikos kontrolę.

Plečiant VVĮ valdybų kompetencijas, Vyriausybės nutarime numatyta į didžiausias VVĮ valdybas skirti nepriklausomus narius, kurie sudarytų ne mažiau 1/3 visų narių. Vadovaujantis šiuo nutarimu, jau paskirta ne viena dešimtis nepriklausomų narių į Susisiekimo, Energetikos ir Ūkio ministerijų valdomų įmonių valdybas. Matant nepriklausomų narių pridėtinę vertę, nepriklausomus valdybų narius į savo valdomas įmones planuoja skirti ir kitos ministerijos.

Daugiau informacijos apie nepriklausomų VVĮ narių registraciją, atrankos kriterijus ir procesą rasite adresu http://vkc.vtf.lt/valdybos-nariams.