Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas“

Data

2008 12 18

Įvertinimas
0

Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) gruodžio 17 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas gauti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „E-verslas LT“.

 

Pagal šią priemonę parama bus skiriama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Taip pat parama gali būti naudojama būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti. Taip siekiama sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

 

Priemonei „E-verslas LT“ šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 66,67 mln. litų.

 

Paraiškos pagal  priemonę „E-verslas LT“ turi būti pateiktos iki 2009 m. vasario 24 d. 16 val.  Paraiškos ir dokumentai priimami LVPA regioniniuose skyriuose.

 

Informacija pareiškėjams teikiama tel.: (8 5) 268 7403, (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 268 7409 ir el. paštu info@lvpa.lt

 

Daugiau informacijos galite rasti www.ukmin.lt, www.esparama.lt, www.lvpa.lt.