Nuotoliniai mokymai – kaip mažinti perteklinius įpareigojimus verslui

Data

2020 10 08

Įvertinimas
4
CAT00015.jpg

Šiandien Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje buvo surengti nuotoliniai mokymai teisės aktų projektus rengiančių valstybės institucijų darbuotojams „Geresnis reglamentavimas: pagrindai“. Juose pagrindinis dėmesys skirtas administracinės naštos verslui mažinimui ir paslaugų teikimą ribojančių reikalavimų notifikavimui Europos Komisijai  (EK).  

Geresnis reglamentavimas – tai sistemingai taikomų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti valstybės politikos efektyvumą, nuolat tobulinti teisės aktų rengimą, priėmimą ir įgyvendinimą, gerinti teisinio reglamentavimo kokybę, didinti jo veiksmingumą ir nuoseklumą, visuma.  

Ministerijos bei VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) atstovai pristatė geresnio reglamentavimo ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio svarbą, naujausias tendencijas ir praktinius įrankius, padedančius įvertinti verslo patiriamą įpareigojimų naštą. Mokymuose taip pat buvo aiškinama, kas yra verslo prisitaikymo išlaidos ir kaip jas apskaičiuoti.  

„Efektyviai sumažinti galima tokią naštą, kurios dydis ir alternatyvos yra nustatytos ir įvertintos. Be to, mokymai padėjo dalyviams įvertinti, ar institucijų nustatomi paslaugų teikimo įpareigojimai, jų vykdymo būdas ir forma nevaržo verslo labiau nei būtina“, – sako Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vedėja Jelena Dilienė.  

Kalbėta, kodėl reikia pranešti EK apie reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimo ar įsisteigimo laisvės apribojimu, kas yra Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI sistema), kaip pildomos administracinės naštos apskaičiavimo ataskaitos bei pranešimų EK formos.  

Pabrėžta, jog kuriant naują ūkio subjektų veiklos priežiūros teisinį reguliavimą arba jį keičiant, turėtų būti laikomasi nuostatos, kad papildomi reikalavimai, didinantys administracinę naštą ūkio subjektams, gali būti pradėti taikyti tik tuomet, jeigu kartu panaikinama ne mažiau reikalavimų, nei kuriama naujų.  

Teisės aktų poveikį patiria visi subjektai: piliečiai, verslas, nevyriausybinės organizacijos, valstybės institucijos. Verslo atstovai turėtų išmanyti aktualių teisės aktų pakeitimus, remiantis jais tinkamai vykdyti savo veiklą, diegti reikalingas apskaitos programas bei informacinių technologijų sistemas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, būdama atsakinga už verslo aplinkos gerinimą, skiria daug dėmesio gerosios teisinio reglamentavimo praktikos sklaidai, mokymams ir metodinei pagalbai.

Šiandien surengtuose mokymuose dalyvavo apie 220 dalyvių.