Priimtas sprendimas įsteigti VšĮ CPO LT

Data

2012 10 31

Įvertinimas
0

Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ministerijos siūlymui įsteigti VšĮ CPO LT, kuri vykdytų centralizuotus viešuosius pirkimus. Numatoma, kad įstaiga veiklą pradės vykdyti 2013 m. sausio mėn.

Sprendimas steigti VšĮ CPO LT priimtas atsižvelgus į perkančiųjų organizacijų išreikštą poreikį plėsti centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų kategorijas ir pasinaudojus kitų šalių patirtimi.

Taip pat toks sprendimas priimtas siekiant, kad atsakomybė už centrinės perkančiosios organizacijos veiklą iš Finansų ministerijos pereitų Ūkio ministerijai, atsakingai už viešųjų pirkimų politikos formavimą. Priėmus šį sprendimą Ūkio ministerija galės nustatyti įsteigtos įstaigos veiklos vertinimo kriterijus ir veiklos strategiją, atsižvelgdama į viešųjų pirkimų politikos kryptis.

Dabar centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas atlieka VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) struktūrinis padalinys. Šis padalinys nėra savarankiška organizacija. Savarankiška VšĮ CPO LT galės susikoncentruoti į pagrindinę veiklą – centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymą ir pirkimams vykdyti reikalingų inovatyvių informacinių sistemų tobulinimą.

Įsteigus VšĮ CPO LT bus užtikrinta spartesnė viešųjų pirkimų centralizavimo plėtra Lietuvoje, sumažės korupcijos prielaidų ir bus sutaupyta valstybės biudžeto lėšų.

Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų vykdymas per centrinę perkančiąją organizaciją Lietuvoje pasiteisino. Tai patvirtina gerokai išaugusios centralizuotų viešųjų pirkimų apimtys – 2009 m. sudarė 16,9 mln. Lt, 2010 m. – 49,7 mln. Lt, 2011 m. – 171,9 mln. Lt.

Dėl viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją valstybė taupo valstybės biudžeto lėšas. Šie sutaupymai 2009 m. sudarė 0,57 mln. Lt, 2010 m. – 3,12 mln. Lt, 2011 m. – 4,77 mln. Lt.

Taip pat išaugo ir perkančiųjų organizacijų, kurios naudojasi centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, skaičius. Šiuo metu šiuo katalogu naudojasi daugiau nei 950 perkančiųjų organizacijų.

Pagrindinės per centrinę perkančiąją organizaciją centralizuotų prekių, paslaugų ir darbų kategorijos yra kanceliarinės prekės, judrusis ryšys, kompiuterinė įranga, degalai, statinio statybos techninė priežiūra, pastatų modernizavimas ir vaistai.