Seimas priėmė Inovacijų skatinimo fondo įstatymą

Data

2020 06 26

Įvertinimas
0
money-1005465_960_720.jpg

Šiandien Seimas priėmė Inovacijų skatinimo fondo įstatymą, kuriuo siekiama pritraukti daugiau investicijų į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) sritis.  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotas įstatymas sudarys galimybę 2021 m. steigti Inovacijų skatinimo fondą, kuris užtikrins efektyvų MTEPI veiklų finansavimą ir prisidės prie jų plėtros. Fondas taip pat sudarys galimybę verslui kur kas paprasčiau gauti lėšų įvairioms inovatyvioms idėjoms įgyvendinti.

„Inovacijų skatinimo fondas užtikrins didesnes nei iki šiol viešąsias investicijas į MTEPI sritis ir leis pritraukti daugiau privačių verslo investicijų. Fondas bus ypač naudingas inovacinę veiklą vykdantiems startuoliams, kuriems reikalingas finansavimas verslo pradžiai ir produktų vystymui. Fondo investicijos taip pat didins jas gavusių įmonių sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą, sukuriamų inovatyvių produktų kiekį, įvairovę, pardavimą ir eksportą“, – teigia laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Inovacijų skatinimo fondas taip pat leis geriau planuoti inovacinę veiklą ir į ją kryptingai investuoti, o fondo investicijos į inovacinę veiklą vykdančias įmones leis pritraukti išorinio kapitalo ir užsienių investicijų.

Fondas bus naudingas Lietuvos ekonomikai – skatins naujų produktų kūrimą ir pardavimą, privačias investicijas bei sustiprins MTEPĮ vykdančių įmonių ekosistemą. Taip pat tai turės įtakos ir valstybės finansams, nes didins inovatyvaus verslo sumokamus mokesčius į valstybės biudžetą.

Fondo investicijos bus vykdomos finansinėmis priemonėmis, t. y. paskolų, garantijų teikimo ir rizikos kapitalo investicijų į inovatyvų verslą forma. Tai užtikrins didelės dalies fondo investicijų grąžą. Be to, fondo veikimas leis užtikrinti tvarų skatinamąjį finansavimą inovacinei veiklai vykdyti net ir ekonominių sunkumų metu ir leis šalies verslui prisitaikyti prie Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų mažėjimo.

Valstybės biudžeto lėšos į fondą bus skiriamos pagal poreikį, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes bei fondo investicijų paklausą.  Numatoma fondui skirti lėšų iš ES fondų ir kitų šaltinių. 2021−2040 m. laikotarpiu lėšų įplaukos į fondą ir jo investicijos galėtų siekti iš viso maždaug 900 mln. eurų.