DARBUOTOJŲ TESTAVIMAS DĖL COVID-19

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Nuo kovo 29 d.  INVEGA priima paraiškas dėl kompensacijų už darbuotojų testavimą. 

Paraišką pildykite čia.

Kompensacijos bus skiriamos nuo 2021 m. vasario 23 d iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas. 


Jei testuojate savo darbuotojus, savo patalpas kviečiame pažymėti specialiu ženklu – Ekonomikos ir inovacijų ministerija sukūrė lipduką ir kviečią verslo atstovus jį atsisiųsti čia, išsispausdinti ir naudotis.

Kas bus kompensuojama?

 • 12 eurų už vieną greitąjį serologinį antikūnų tyrimą
 • 12 eurų  už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą

Pagrindinės sąlygos kompensacijai gauti:

 • Per pastaruosius dvejus metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos  suma
 • Įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama

Kaip gauti kompensaciją?

 • Sudaryti sutartį su  asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti  greituosius serologinius antikūnų tyrimus ir greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą rasite čia
 • Tyrimus darbuotojams atlikti reguliariai:  antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10  dienų
 • Kaupti tyrimų išlaidas pagrindžiančius  dokumentus, kuriuose būtų nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina
 • Kovo pabaigoje pildyti paraišką INVEGOS internetiniame puslapyje kompensacijai gauti

Kokius dokumentus  būtina  pateikti pildant paraišką?

 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją
 • „Vienos įmonės“ deklaraciją
 • Su asmens sveikatos priežiūros įstaiga pasirašytos sutarties kopiją (sutartyje turi būti įtrauktos Aprašo priede pateiktos sutarties nuostatos)
 • Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas faktūras, mokėjimo nurodymus, pinigų priėmimo,  kasos pajamų orderio kvitus)

Kokių duomenų dar prireiks pildant paraišką?

 • Įmonės duomenų
 • darbuotojų skaičiaus
 • darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų skaičiaus
 • prašomos kompensuoti sumos

Priemonės koncepcija - čia.
Priemonės aprašas - čia.
Detaliai apie priemonę - čia.

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30