NAUJOS PRIEMONĖS VERSLUI

Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms:
Vienkartinės išmokos įmonės likvidumui išsaugoti.
Paraišką teikite per Mano VMI.
Daugiau informacijos - čia
Dažniausiai užduodami klausimai apie subsidijas - čia.
Savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos forma.
Subsidijų statistika - čia.
Subsidijų skyrimo įsakymai - čia.


Tiesioginės paskolos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms: 
Paskolos verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.
Paraišką teikite čia
Daugiau informacijos - čia.
Dažniausiai užduodami klausimai apie paskolas - čia
Paskolų statistika - čia.


Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms
Vienkartinės išmokos įmonėms, kurių apyvarta krito 60 proc. ir daugiau.
Priemonės koncepcija - čia.


Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims
Vienkartinės išmokos individualiai dirbantiems.

Priemonės koncepcija - čia.


Turgavietės mokesčio kompensacija
Vienkartinė išmoka ne maisto produkais prekiaujantiems turgaviečių prekeiviams.
Priemonės koncepcija - čia


Paskolos kelionių organizatoriams
Atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones.
Paraišką pildykite čia.
Daugiau informacijos - čia.


Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams
Būtinosioms išlaidoms. 

Paraišką pildykite čia
Daugiau informacijos - čia


Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui:
Garantija už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą, laidavimą. 

Detaliai apie priemonę - čia
Garantijų teikimo nuostatai.


Finansinė priemonė Alternatyva:
Paskolos, lizingo, faktoringo sandoriai SVV subjektams apyvartai ir investicijoms.
Detaliai apie priemonę - čia.
Priemonės sąlygos - čia


Portfelinės garantijos faktoringui 2:
Galimybė greitai papildyti apyvartines lėšas. 
Detaliai apie priemonę - čia.
Priemonės schema - čia
Priemonės sąlygos ir paraiškos pildymas - čia


Sutelktinės paskolos „Avietė“:
Finansavimas per sutelktinio finansavimo platformas verslo projektams įgyvendinti.
Priemonės sąlygos ir paraiškos pildymas - čia.


Eksporto kredito garantijos :
Eksporto kredito garantijos už lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto sandorius
Detaliai apie priemonę - čia.


Pagalbos verslui fondas
Paskolos, skolos vertybiniai popieriai, akcijos ir mišrios priemonės.
Pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio ir kurių veiklos nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Pagalbos verslo fondą valdo Valstybinė investicijų valdymo agentūra – VIVA. Daugiau informacijos: https://www.lpvf.lt/.


Verslui galioja ir visos ankstesnės "Invega" pagalbos priemonės. Apie jas daugiau čia.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-24