Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) už skaitmeninimo politiką atsakingų aukšto lygio valstybių atstovų (el. lyderių) darbo grupės posėdžiai

Pradžia

2019-09-19

Pabaiga

2019-09-20