Kontaktai

Pareigybė Vardas, pavardė Kontaktai
Dėl telefono numeracijos pasiekiamumo  

VADOVYBĖ

Ministras Virginijus Sinkevičius

Tel.nr. 8 706 64917
El.p. Virginijus.Sinkevicius@eimin.lt  

Referentė Laura Čiukšytė

Tel.nr. 8 706 64732
El.p. Laura.Ciuksyte@eimin.lt

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Gintaras Vilda

Tel.nr. 8 706 64920
El.p. Gintaras.Vilda@eimin.lt

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis

Tel.nr. 8 706 64915
El.p. Marius.Skuodis@eimin.lt

Ekonomikos ir inovacijų  viceministrė Jekaterina Rojaka

Tel.nr. 8 706 64918
El.p. Jekaterina.Rojaka@eimin.lt

Referentė Vilma Bučinskienė

Tel.nr. 8 706 64664
El.p. Vilma.Bucinskiene@eimin.lt

Ekonomikos ir inovacijų  viceministras Elijus Čivilis Tel.nr. 8 706 64871
El.p. Elijus.Civilis@eimin.lt
Ministerijos kanclerė Olga Vėbrienė

Tel.nr. 8 706 64921
El.p. Olga.Vebriene@eimin.lt

Referentė Justina Brazevičiūtė Tel.nr. 8 706 64805
El.p. Justina.Brazeviciute@eimin.lt
Ministro patarėjas Egidijus Jurgelionis

Tel.nr. 8 706 64687
El.p. Egidijus.Jurgelionis@eimin.lt

Ministro patarėjas Tomas Urban Tel.nr. 8 706 61841
El.p. Tomas.Urban@eimin.lt

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Skyriaus vedėja Jolita Gnėdikienė 

Tel.nr. 8 706 64767 
El.p. Jolita.Gnedikiene@eimin.lt

Patarėja Vilija Stirbienė Tel.nr. 8 706 64891
El.p. Vilija.Stirbiene@eimin.lt
Patarėja Loreta Katinienė Tel.nr. 8 706 64682
El.p. Loreta.Katiniene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Aleksandras Veitas

Tel.nr. 8 706 64861
El.p. Aleksandras.Veitas@eimin.lt  

Vyriausioji specialistė Inga Kaunienė

Tel.nr. 8 706 64646
El.p. Inga.Kauniene@eimin.lt

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS

Skyriaus vedėja Rūta Serapinaitė-Audickė Tel.nr. 8 706 64704
El.p. Ruta.Serapinaite-Audicke@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Ligija Kliunkienė

Tel.nr. 8 706 64657
El.p. Ligija.Kliunkiene@eimin.lt

Vyriausiasis specialistas Saulius Šimkevičius Tel.nr. 8 706 64846
El.p. Saulius.Simkevicius@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Justina Brazevičiūtė Tel.nr. 8 706 64805
El.p. Justina.Brazeviciute@eimin.lt

FINANSŲ SKYRIUS

Skyriaus vedėja Stasė Rimkienė

Tel.nr. 8 706 64903
El.p. Stase.Rimkiene@eimin.lt

Patarėja Vida Raubienė

Tel.nr. 8 706 64825
El.p. Vida.Raubiene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Ramunė Genienė

Tel.nr. 8 706 64700
El.p. Ramune.Geniene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Danutė Žiūkienė

Tel.nr. 8 706 64895
El.p. Danute.Ziukiene@eimin.lt

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

Skyriaus vedėjas Raminta Krulikauskienė Tel.nr. 8 706 64617
El.p. Raminta.Krulikauskiene@eimin.lt
Patarėja Ina Medvedeva-Ragenienė Tel.nr. 8 706 64717
El.p. Ina.Medvedeva-Rageniene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Jazgevičienė Tel.nr. 8 706 64636
El.p. Jurgita.Jazgeviciene@eimin.lt

STRATEGINIO PLANAVIMO  IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Inga Steponavičienė

Tel.nr. 8 706 64625
El.p. Inga.Steponaviciene@eimin.lt

Programinio valdymo skyrius

Skyriaus vedėja Eglė Samsonovienė

Tel.nr. 8 706 64643
El.p. Egle.Samsonoviene@eimin.lt

Patarėjas Simonas Kriukas Tel.nr. 8 706 64833
El.p. Simonas.Kriukas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Judita Savickienė Tel.nr. 8 706 64787
El.p. Judita.Savickiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Virginija Dirsienė

Tel.nr. 8 706 64744
El.p. Virginija.Dirsiene@eimin.lt

Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Skyriaus vedėja Rūta Abramaitienė

Tel.nr. 8 706 64868
El.p. Ruta.Abramaitiene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Giedrė Persijanovė Tel.nr. 8 706 64845
El.p. Giedre.Persijanove@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Mažena Gredziuška Tel.nr. 8 706 64753
El.p. Mazena.Gredziuska@eimin.lt
Redaktorė Sigita Siniauskaitė-Petkevičienė Tel.nr. 8 706 64816 
El.p. Sigita.Siniauskaite-Petkeviciene@eimin.lt
Redaktorė Roma Sabaliauskaitė Tel.nr. 8 706 64941
El.p. Roma.Sabaliauskaite@eimin.lt
Archyvarė Vilija Masiulienė Tel.nr. 8 706 64610
El.p. Vilija.Masiuliene@eimin.lt  

Veiklos organizavimo skyrius

Skyriaus vedėjas Vaidotas Vazgelevičius Tel.nr. 8 706 64849
El.p. Vaidotas.Vazgelevicius@eimin.lt
Patarėjas Raimundas Baracevičius Tel.nr. 8 706 64775
El.p. Raimundas.Baracevicius@eimin.lt
Patarėjas Arvydas Jonas Kazlauskas Tel.nr. 8 706 64910
El.p. Arvydas.Kazlauskas@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Slavomir Lapkovski Tel.nr. 8 706 64673
El.p. Slavomir.Lapkovski@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Romualdas Smelevičius Tel.nr. 8 706 64626
El.p. Romualdas.Smelevicius@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Linas Kulikauskas Tel.nr. 8 706 64855
El.p. Linas.Kulikauskas@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Jonas Jankauskas Tel.nr. 8 706 64853
El.p. Jonas.Jankauskas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Lapūnienė Tel.nr. 8 706 64650
El.p. Violeta.Lapuniene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Lembovič Tel.nr. 8 706 64866
El.p. Violeta.Lembovic@eimin.lt
Specialistas Zenonas Jankovskis Tel.nr. 8 706 64601
El.p. Zenonas.Jankovskis@eimin.lt
Specialistas Vaclavas Lukaitis Tel.nr. 8 706 64601
El.p. Vaclavas.Lukaitis@eimin.lt

TEISĖS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Rūta Jovaišienė

Tel. 8 706 64896
El.p. Ruta.Jovaisiene@eimin.lt

Teisėkūros skyrius

Skyriaus vedėjas Arūnas Alekna Tel.nr. 8 706 64899
El.p. Arunas.Alekna@eimin.lt
Patarėja Julija Levinienė Tel.nr. 8 706 64860
El.p. Julija.Leviniene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Dovilė Navickienė Tel.nr. 8 706 64909
El.p. Dovile.Navickiene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Jonas Malikėnas Tel.nr. 8 706 64880
El.p. Jonas.Malikenas@eimin.lt

Teisės taikymo ir personalo skyrius

Vyriausiasis specialistas atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas Tomas Rinkevičius

Tel.nr.8 706 64723
El.p. Tomas.Rinkevicius@eimin.lt

Patarėja Eglė Sakalauskaitė Tel.nr. 8 706 61845
El.p. Egle.Sakalauskaite@eimin.lt
Patarėja Aušra Kemežaitė Tel.nr. 8 706 64824
El.p. Ausra.Kemezaite@eimin.lt
Patarėja Dijana Bureikienė Tel.nr. 8 706 64794
El.p. Dijana.Bureikiene@eimin.lt
Patarėjas Konstantinas Tiažkijus Tel.nr. 8 706 64935
El.p. Konstantinas.Tiazkijus@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Dovilė Naruševičienė

Tel.nr. 8 706 64603
El.p. Dovile.Naruseviciene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Agnė Jacunskienė Tel.nr. 8 706 64888
El.p. Agne.Jacunskiene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Marma Tel.nr.  8 706 64697
El.p. Darius.Marma@eimin.lt

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius  Tel.nr. 8 706 64669
El.p. Dimitrijus.Kucevicius@eimin.lt

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius

Skyriaus vedėja Asta Mikalauskaitė Tel.nr. 8 706 64827
El.p. Asta.Mikalauskaite@eimin.lt
Patarėjas Tadas Tumėnas Tel.nr. 8 706 64692
El.p. Tadas.Tumenas@eimin.lt
Patarėja Giedrė Kuodytė-Mirkienė Tel.p. 8 706 64856
El.p. Giedre.Kuodyte-Mirkiene@eimin.lt
Patarėjas Ignas Simanavičius Tel.nr. 8 706 64878
El.p. Ignas.Simanavicius@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Lina Dumčiūtė Tel.nr. 8 706 64875
El.p. Lina.Dumciute@eimin.lt
Lietuvos SOLVIT centras
Patarėja Lina Giedraitienė Tel.nr. 8 706 64803
El.p. Lina.Giedraitiene@eimin.lt

Tarptautinių reikalų ir protokolo skyrius

Skyriaus vedėja Sigita Šležienė

Tel.nr. 8 706 64671
El.p. Sigita.Sleziene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Jurana Juškaitytė Tel.nr. 8 706 64813
El.p. Jurana.Juskaityte@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Laima Grigaitienė Tel.nr. 8 706 64850
El.p. Laima.Grigaitiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jūratė Baublienė Tel.nr. 8 706 64660
El.p. Jurate.Baubliene@eimin.lt

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Milda Kaupelienė

Tel.nr. 8 706 64747
El.p. Milda.Kaupeliene@eimin.lt

Geresnio reglamentavimo politikos skyrius

Patarėja atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Jelena Dilienė Tel.nr. 8 706 64778
El.p. Jelena.Diliene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Vyginta Damzenienė Tel. nr. 8 706 63678
El. p. Vyginta.Damzeniene@eimin.lt
Projektas„Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra“
Projekto vadovas    

Verslo priežiūros politikos skyrius

Vyriausioji specialistė atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Monika Žilinskaitė-Veželienė

Tel.nr. 8 706 64952
El.p. M.Zilinskaite-Vezeliene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Lina Rumčikienė Tel.nr. 8 706 64810
El.p. lina.rumcikiene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Valteris Mūžas Tel.nr. 8 706 64656
El.p. Valteris.Muzas@eimin.lt
Projektas „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“
Ekspertas Aidas Justinas Kuolas Tel.nr, 8 706 64634
El.p. Aidas.Kuolas@eimin.lt
Administratorė Indrė Pažarskienė Tel.nr. 8 706 64756
El.p. Indre.Pazarskiene@eimin.lt
Projektas „Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas ir įdiegimas“
Projekto vadovė Irmina Valytė Mob.tel.nr. 8 605 53936
El.p. Irmina.Valyte@eimin.lt

Verslo politikos skyrius

Skyriaus vedėja Ieva Žaunierienė Tel.nr. 8 706 64607
EL.p. Ieva.Zaunieriene@eimin.lt
Patarėja Donata Gipiškienė Tel.nr. 8 706 64707
El.p. Donata.Gipiskiene@eimin.lt
Patarėja Jelena Dilienė Tel.nr. 8 706 64778
El.p. Jelena.Diliene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Indrė Andrijauskienė Tel.nr. 8 706 64770
El.p. Indre.Andrijauskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Inga Girdžiūnaitė Tel.nr. 8 706 64758
El.p. Inga.Girdziunaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Inga Burlėgienė Tel.nr. 8 706 64729
El.p. Inga.Burlegiene@eimin.lt

ĮMONIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Vaidotas Rudokas Tel.nr. 8 706 64742
El.p. Vaidotas.Rudokas@eimin.lt

Įmonių teisės skyrius

Skyriaus vedėjas    
Patarėjas Jaunius Petrauskas Tel.nr. 8 706 64821
El. p. Jaunius.Petrauskas@eimin.lt  

Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius

Skyriaus vedėja Laurentina Garbauskienė

Tel.nr. 8 706 64879
El.p. Laurentina.Garbauskiene@eimin.lt

Patarėja Audronė Railaitė Tel.nr. 8 706 64741
El.p. Audrone.Railaite@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Arturas Čaplikas Tel.nr. 8 706 64838
El.p. Arturas.Caplikas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Junona Šimonienė Tel.nr. 8 706 64699
El.p. Junona.Simoniene@eimin.lt

EKONOMIKOS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius  Osvaldas Šmitas Te.nr. 8 706 64922
El.p. Osvaldas.Smitas@eimin.lt
Vyresnioji patarėja Gina Jaugielavičienė Tel.nr. 8 706 64840
El.p. Gina.Jaugielaviciene@eimin.lt

Ekonomikos politikos skyrius 

Skyriaus vedėjas Raimundas Velička

Tel.nr. 8 706 64755
El.p. Raimundas.Velicka@eimin.lt  

Patarėjas Darius Abazorius Tel.nr. 8 706 64768
El.p. Darius.Abazorius@eimin.lt
Patarėja Jurga Daniūnaitė-Skaisgirienė Tel.nr. 8 706 64783
El.p. Jurga.Daniunaite-Skaisgiriene@eimin.lt
Patarėja Evelina Kumparskienė Tel.nr. 8 706 64679
El.p. Evelina.Kumparskiene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Pečiulis  Tel.nr. 8 706 64800
El.p.  Mindaugas.Peciulis@eimin.lt

Investicijų politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Aidas Rimkevičius Tel.nr. 8 706 64618
El.p. Aidas.Rimkevicius@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Virginijus Pašakarnis Tel.nr. 8 706 64832
El.p. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Alma Danilkevičiūtė Tel.nr. 8 706 64720
El.p. Alma.Danilkeviciute@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Karolis Kitovas Tel.nr. 8 706 64854
El.p. Karolis.Kitovas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Lauryna Gružaitė Tel.nr. 8 706 64893
El.p. Lauryna.Gruzaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Laura Daukšienė Tel.nr. 8 706 64485
El.p. Laura.Dauksiene@eimin.lt

Eksporto politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Mindaugas Simonaitis Tel.nr. 8 706 64940
El.p. Mindaugas.Simonaitis@eimin.lt
Patarėja Edita Bernatonė Tel.nr. 8 706 64916
El.p. Edita.Bernatone@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Gutkauskienė Tel.nr. 8 706 64808
El.p. Jurgita.Gutkauskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Rūta Sakalauskienė Tel.nr. 8 706 64680
El.p. Ruta.Sakalauskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Aušra Šablinskienė Tel. nr. 8 706 64736
El.p. Ausra.Sablinskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jūratė Vaigauskienė Tel.nr. 8 706 64658
El.p. Jurate.Vaigauskiene@eimin.lt

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius 

Skyriaus vedėjas Linas Kadys 

Tel.nr. 8 706 64665
El.p. Linas.Kadys@eimin.lt

Patarėja Birutė Kindurienė Tel.nr. 8 706 63246
El.p. Birute.Kinduriene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė  Jurga Šimkutė

Tel.nr. 8 706 63210
El.p. Jurga.Simkute@eimin.lt

Vyriausioji specialistė

Danguolė Andriuškevičienė

Tel.nr. 8 706 63247
El.p. Danguole.Andriuskeviciene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Laura Galinytė Tel.nr. 8 706 63245
El.p. Laura.Galinyte@eimin.lt

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POLITIKOS SKYRIUS  

Skyriaus vedėja Aurelija Ylė

Tel. nr. 8 706 64834
El.p. Aurelija.Yle@eimin.lt

Patarėja Dovilė Šacikauskė Tel.nr. 8 706 64606
El.p. Dovile.Sacikauske@eimin.lt
Patarėja Rima Ambrazevičienė Tel. nr. 8 706 64621
El.p. Rima.Ambrazeviciene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Laura Banevičiūtė

Tel.nr. 8 706 64869
El.p. Laura.Baneviciute@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Neringa Andrijauskienė Tel.nr. 8 706 64839
El.p. Neringa.Andrijauskiene@eimin.lt

INOVACIJŲ IR PRAMONĖS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius    

Inovacijų politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Liutauras Valickas Tel.nr. 8 706 64663
El.p. Liutauras.Valickas@eimin.lt
Patarėja Rita Šniukienė Tel.nr. 8 706 64946
El.p. Rita.Sniukiene@eimin.lt
Patarėja Aurelija Kazlauskienė Tel.nr.
El.p. Aurelija.Kazlauskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Čitavičienė Tel.nr. 8 706 64761
El.p. Renata.Citaviciene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė Tel.nr. 8 706 64691
El.p. Kristina.Valantiniene@eimin.lt

Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyrius

Skyriaus vedėjas Remigijus Kabečius

Tel.nr. 8 706 63681
El.p. Remigijus.Kabecius@eimin.lt

Patarėjas Rimantas Šegžda Tel.nr. 8 706 64726
El.p. Rimantas.Segzda@eimin.lt
Patarėja Lina Vaičiūnienė

Tel.nr. 8 706 64629
El.p. Lina.Vaiciuniene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Olga Lingaitienė Tel.nr.
El.p. Olga.Lingaitiene@eimin.lt
Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“
Projekto analitikas Paulius Kamaitis Tel.nr. 8 706 64655
El.p. Paulius.Kamaitis@eimin.lt

Pramonė 4.0 politikos skyrius

Skyriaus vedėja Ilona Golovačiova Tel. nr. 8 706 64651
El.p. Ilona.Golovaciova@eimin.lt
Patarėja Gerda Krukonienė Tel.nr. 8 706 64613
El.p. Gerda.Krukoniene@eimin.lt
Patarėjas Kęstutis Sabaliauskas Tel.nr. 8 706 64666
El.p. Kestutis.Sabaliauskas@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Masalskis Tel. nr. 8 706 64718
El.p. Kestutis.Masalskis@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Sigita Kaminskienė Tel.nr. 8 706 64716
El.p. Sigita.Kaminskiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Borisevičiutė Tel.nr. 8 706 64644
El.p. Jurgita.Boriseviciute@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Evaldas Petrauskas Tel.nr. 8 706 64823
El.p. Evaldas.Petrauskas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Žiemienė Tel.nr. 8 706 64722
El.p. Jurgita.Ziemiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Baskutienė Tel.nr. 8 706 64933
El.p. Jolanta.Baskutiene@eimin.lt

TURIZMO POLITIKOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas Renaldas Čiužas Tel.nr. 8 706 64948
El.p. Renaldas.Ciuzas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė

Tel.nr. 8 706 64771
El.p. Lidija.Bajaruniene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė

Kristina Bavėjan

Tel.nr. 8 706 64750
El.p. Kristina.Bavejan@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Jurgita Kačėnaitė Tel.nr. 8 706 64659
El.p. Jurgita.Kacenaite@eimin.lt

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ KOORDINAVIMO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Rita Armonienė

Tel.nr. 8 706 64612
El.p. Rita.Armoniene@eimin.lt

Europos Sąjungos investicijų planavimo skyrius

Skyriaus vedėja Olga Celova

Tel.nr. 8 706 64795
El.p. Olga.Celova@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Živilė Bilotienė

Tel.nr. 8 706 64773
El.p. Zivile.Bilotiene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Edita Rudakaitė-Šaukštel Tel.nr. 8 706 61844
El.p. Edita.Rudakaite-Saukstel@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Agnė Petrauskaitė Tel.nr. 8 706 64689
El.p. Agne.Petrauskaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Inga Veževičienė Tel.nr. 8 706 64649
El.p. Inga.Vezeviciene@eimin.lt

Europos Sąjungos investicijų valdymo skyrius

Skyriaus vedėja Laura Baškytė

Tel.nr. 8 706 64710
El.p. Laura.Baskyte@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Jovita Domkutė

Tel.nr. 8 706 64760
El.p. Jovita.Domkute@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Jurgita Vilūnienė Tel.nr. 8 706 64926
El.p. Jurgita.Viluniene@eimin.lt
Vyriausiasis specialistas Povilas Kriaučeliūnas Tel.nr. 8 706 64706
El.p. Povilas.Kriauceliunas@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Indrė Charūnaitė Tel.nr. 8 706 64685
El.p. Indre.Charunaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Evelina Greblikaitė Tel.nr. 8 706 64819
El.p. Evelina.Greblikaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Grigoravičienė Tel.nr. 8 706 64708
El.p. Renata.Grigoraviciene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Julija Liudkovskienė Tel.nr. 8 706 64806
El.p. Julija.Liudkovskiene@eimin.lt

Finansinių priemonių skyrius

Skyriaus vedėja Olesia Žakevičienė

Tel.nr. 8 706 64802
El.p. Olesia.Zakeviciene@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Rasa Mačiulytė

Tel.nr. 8 706 64645
El.p. Rasa.Maciulyte@eimin.lt

Vyriausioji specialistė Viktorija Paplauskaitė Tel.nr. 8 706 64890
El.p. Viktorija.Paplauskaite@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Adomavičienė Tel.nr. 8 706 64611
El.p. Renata.Adomaviciene@eimin.lt

SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Arūnas Cijūnaitis Tel.nr. 8 706 64958
El.p. Arunas.Cijunaitis@eimin.lt
Vyresnysis patarėjas Petras Jakavonis Tel.nr. 8 706 64735
El.p. Petras.Jakavonis@eimin.lt

Skaitmeninės politikos skyrius

Skyriaus vedėja Aušra Kumetaitienė Tel.nr. 8 706 64942
El.p. Ausra.Kumetaitiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Tracevičienė Tel.nr. 8 706 63212
El.p. Renata.Traceviciene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Neringa Šimkienė Tel.nr. 8 706 64882
El.p. Neringa.Simkiene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Jolita Aldonienė Tel.nr. 8 706 64937
El.p. Jolita.Aldoniene@eimin.lt
Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyrius
Vyriausioji specialistė Asta Žilienė Tel.nr. 8 706 64954
El.p. Asta.Ziliene@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Agnija Tumkevič Tel.nr. 8 706 64956
El.p. Agnija.Tumkevic@eimin.lt
Vyriausioji specialistė Urtė Arūnė Matelytė Tel.nr. 8 706 64654
El.p. Urte.Matelyte@eimin.lt
     
"Vieno langelio" kontaktai Tel. nr. 8 706 64845, faks. 8 706 64762, el.p. vienaslangelis@eimin.lt
   
Pastato apsauga  Tel. nr. 8 706 64902
   
   
   
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-15