BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Informacija dėl eksportuojamos įrangos ir prekių kontrolės priėmus naujas sankcijas Rusijai ir Baltarusijai

Europos Sąjunga priėmė naujus eksporto į Rusijos Federaciją ir Baltarusiją sankcijų paketus bei papildomai išplėtė ribojamųjų priemonių sąrašą.

Jeigu įmonė yra nusprendusi eksportuoti prekes į Rusiją ar Baltarusiją, primygtinai prašome atkreipti dėmesį į šiuo metu galiojančius naujus eksporto draudimus  ir atidžiai išnagrinėti naujus ES priimtus reglamentus ir sprendimus.

Užklausos ir dokumentai priimami el. p. [email protected].

Informaciją susijusią su konkrečių prekių eksporto ribojimais galima rasti Lietuvos muitinės sistemoje LITAR.

Jeigu vežamos prekės ar sandoris patenka į Reglamentų nustatytas sankcijų išimtis arba prekės pagal parametrus nepatenka į Reglamentų priedus, įtrauktų prekių aprašymo, techninių duomenų ir panaudojimo srities, eksportuotojas, importuotojas ar vežėjas pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir muitinės įstaigoms rašytinį paaiškinimą (pagal kuriuos techninius duomenis, aprašymą ar panaudojimo sritį jos nepriskiriamos karinei įrangai ar dvejopo naudojimo prekėms Pvz., kai prekių deklaracijoje įrašomas Y901 kodas). Taip pat pateikia tai patvirtinančius atitinkamus dokumentus (sutartis, eksportuotojo raštišką paaiškinimą, pagal kuriuos techninius duomenis, aprašymą ar panaudojimo sritį prekės nepriskiriamos kontroliuojamoms prekėms, prekių techninius aprašymus).

Prašyme nurodomi duomenys:

• paskirties valstybė;

• eksportuotojas;

• gavėjas/galutinis vartotojas;

• prekių kilmės valstybė;

• kur šiuo metu yra prekės;

• prekių aprašymas;

• prekių kodai;

• prekių kiekis ir vertė;

• kur bus naudojamos prekės.

Lydimieji dokumentai:

• sutartis (jos priedai);

• sąskaitos;

• apmokėjimą (jei jis atliktas) patvirtinantys dokumentai.

Jei  sankcijų Reglamentai numato atvejus, kai galima eksportuoti prekes nedraudžiamiems galutiniams vartotojams, dėl leidimo reikia kreiptis į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (el. paštu [email protected]) ir pateikti:

1. Prašymą (pagal Sankcijų reglamento IX priedą arba Reglamento Nr. 2022/355 Vc priedą)  arba, jeigu prašymas teikiamas pagal Dvejopo naudojimo prekių reglamento Nr. 2021/821 4 straipsnio nuostatas, užpildytą Formą EK-1, kuriuose nurodoma visa informacija apie:

  • prekes ir technologijas, prekių gamintoją;
  • prekių gavėją ir galutinį vartotoją (jei gavėjas ir galutinis vartotojas – ne tas pats fizinis ar juridinis asmuo);
  • visas kitas trečiąsias šalis, įtrauktas į sandorį ar jo vykdymą;
  • numatomą prekių ir technologijų galutinį panaudojimą, įskaitant (jei žinoma) projekto pavadinimą ir vietą, kurioje prekės bus naudojamos;

2. Galutinio panaudojimo patvirtinimo pareiškimą, kuriame pateikta galutinio vartotojo informacija, patvirtinanti prekių ir technologijų galutinio panaudojimo tikslą;

3. Sutartį ar kitus dokumentus, patvirtinančius prekių pardavimą konkrečiam subjektui.

  • Daugiau informacijos apie prašymų formas galite rasti čia.
  • Prašymo formą išduoti licenciją galite rasti čia.
  • Strateginių prekių licencijavimo taisykles galite rasti čia.

Aktualūs Taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti licencijai gauti, 14 p. nurodyta forma ir 15.1 p. nurodyti dokumentai.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija gautą prašymą išnagrinėja ir kartu su gautais dokumentais perduoda už ekonomių tarptautinių sankcijų įgyvendinimą atsakingoms valstybės institucijoms ir (arba) kitoms institucijoms pagal jų kompetenciją. Institucijos, įvertinusios prašymą ir gautus dokumentus, pateikia išvadas. Prašymai nagrinėjami Strateginių prekių licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Dėl leidimo gali kreiptis Lietuvoje įsisteigę eksportuotojai.

Lietuvoje įsisteigusiu eksportuotoju laikomas bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, įsisteigę Lietuvoje, kurio vardu užpildoma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su prekių gavėju trečiojoje šalyje ir gali nuspręsti išsiųsti prekę iš Bendrijos muitų teritorijos. Jei nėra sudaryta eksporto sutartis arba jei sutarties turėtojas veikia ne savo vardu, eksportuotojas yra asmuo, galintis nuspręsti išsiųsti prekę iš Bendrijos muitų teritorijos.

Jei eksportuotojas įsisteigęs kitoje ES šalyje, reikia gauti tos šalies kompetentingų institucijų išduotą leidimą išvežti prekes į Rusiją ar Baltarusiją naudoti jas šiose šalyse.

Muitinės departamentas užtikrina, kad minėtos prekės ir technologijos, skirtos Rusijai ar naudoti Rusijoje, nekirstų Lietuvos sienos be leidimo.

Už tarptautinių sankcijų pažeidimą atsakomybę nustato ATPK 18712 str. ir BK 1231 str.

Europos Sąjungos Taryba nustatė papildomas ribojamąsias priemones verslui. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2022 m. vasario 25 d. buvo papildytas ES Sankcijų reglamentas. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2022 m. kovo 15 d. buvo papildytas ES reglamentas dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Sankcijų reglamentu nustatomos papildomos įvairių sektorių ribojamosios priemonės, visų pirma susijusios su gynybos, energetikos, aviacijos ir finansų sektoriais.

Išplečiami dvejopos paskirties prekių ribojimai – taikomi ir nekariniams galutiniams naudotojams: draudžiamas dvejopo naudojimo prekių eksportas, draudžiama techninė pagalba, tarpininkavimo paslaugos arba kitos paslaugos, susijusios su dvejopo naudojimo prekėmis. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Taip pat ribojamas papildomų pažangių technologijų prekių eksportas, techninė pagalba, paslaugos (Sankcijų reglamento VII priedas). Siekiant apriboti Rusijos karinių ir technologinių pajėgumų stiprinimą tokiuose sektoriuose kaip elektronikos, kompiuterių, telekomunikacijos ir informacijos saugumo, jutiklių ir lazerių bei jūrų laivyno. 

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti prieduose išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus.

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVIII priede išvardytas prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, išplečiamas  sankcionuojamų Rusijos įmonių sąrašas.

Leidimams prekėms ir technologijoms, išvardytoms Sankcijų reglamento VII priede, taikomos ES Dvejopo naudojimo prekių reglamente nustatytos taisyklės ir procedūros.

Nurodyta apie 50 su Rusijos gynybos ir pramonės baze susijusių subjektų (Sankcijų reglamento IV priedas), kuriems taikomi dar griežtesni eksporto ir prekybos apribojimai.

Numatytas prekių ir technologijų (kurios tinkamos naudoti aviacijos ar kosmoso pramonėje, naftos perdirbime), eksporto draudimas, išskyrus labai ribotas išimtis. Šios prekės yra dvejopo naudojimo prekės, pažangiosios technologijos prekės ir orlaiviai, erdvėlaiviai ir dalys, išvardytos XI priede (tai prekės, nurodytos muitinės HS sistemos 88 skyriuje).

Europos Sąjunga 2022 m. kovo 2 d. paskelbė naujas sankcijas Baltarusijai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Taip pat priimtas naujas Tarybos sprendimas dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Šiais teisės aktais nustatomi papildomi apribojimai, susiję su prekyba prekėmis, naudojamomis: tabako gaminiais, mineraliniais produktais, kalio chlorido (kalio karbonato) produktais, medienos gaminiais, cemento produktais, geležies ir plieno (juodųjų metalų) gaminiais ir kaučiuko gaminiais, dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, prekių ir technologijų, kurios galėtų padėti tobulinti Baltarusijos kariuomenę bei technologijas, stiprinti jos gynybą ir didinti jos saugumą, eksportu ir mašinų eksportu.

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas (įvardytas Reglamento (ES) 2021/821 I priede), teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje.

Ribojamas eksportas, techninė pagalba Va priede išvardytų Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio ir technologinio stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo (elektronikos, kompiuterių, telekomunikacijų, sensorių ir lazerių, navigacijos ir avionikos, jūrinių sistemų, oro erdvės).

Draudžiamas importas į Sąjungą, įsigijimas, vežimas, techninė pagalba X priede išvardytų  medienos gaminių, XI priede išvardytų cemento produktų, XII priede išvardytų geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktų, XIII priede išvardytų kaučiuko gaminių.

Draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtas XIV priedo sąraše nurodytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės mašinas.

Galioja ir kiti anksčiau skelbti ribojimai. Daugiau informacijos galite rasti čia.   

Visas sankcijas galima rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos puslapyje.

Užklausos ir dokumentai priimami el. p. [email protected].

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginių prekių politikos skyrių:

Vedėja                                       

Aušra Šablinskienė  

Tel. 8 659 15 769

Vyriausioji specialistė

Rūta Sakalauskienė

Tel. 8 659 06 035 

Vyriausioji specialistė

Jūratė Vaigauskienė     

Tel. 8 628 69 500

Vyriausiasis specialistas

Darius Jakutis    

Tel. 8 685 31 681

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-13