Galiojantys kvietimai

                    Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones

     Kompetencijų vaučeris  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)   


  

  

    

    Kvietimas Nr. 2 (docx.) teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ 

   Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-09-01 iki 2020-11-30 (24:00 val.).

   Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija (docx), po pakeitimo, įsigaliojusio po  2020 m. kovo 27 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo Nr. 4-180 priėmimo. 

   Paraiškas priima:

 • UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas,  09308 Vilnius.

   Konsultuoja:

 

     Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)   


   Kvietimas Nr. 4 (docx.) (CERN projektams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“ 

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-01-17 (09:00 val.) iki 2021-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (CERN projektams)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

     Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (docx.) pakeitimai, patvirtinti 2020 m. sausio 9 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-8 (docx.). 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (+370) 604 79827

 

Inostartas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-852) 

(Kvietimas atnaujintas)


Kvietimas Nr. 1 (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“  (Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 2 (kituose regionuose) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“ (Atnaujintas kvietimas)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-30 (09:00 val.) iki 2021-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (kituose regionuose)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Išlaidų skaičiuoklė

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-250 (doc, pdf). 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851) (Kvietimas atnaujintas)


Kvietimas Nr. 1 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“  (Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 2 (brandiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai (Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 3 ("Seal of Excellence") teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“(paraiškų priėmimas sustabdytas)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-27 (09:00 val.) iki 2020-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (pradedantiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (brandiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma ("Seal of Excellence")

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

 

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241 (doc, pdf). 

 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Inopatentas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-845)
(
Kvietimas atnaujintas)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inopatentas“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės „Inopatentas" paraiškos forma

 Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-353.

 su 2018 m. kovo 22 d. pakeitimais (doc, pdf) patvirtintais ūkio ministro įsakymu Nr. 4-161.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (doc, dpf)
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (doc, pdf)
 3. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (doc, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotų įkainių taikymo (doc, pdf)
 5. priedas. Paraiškos forma (doc, pdf)
 6. priedas. Partnerio deklaracija (doc, pdf)
 7. priedas. Dotacijos sutartis (doc, pdf)

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 

Eco konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-IVG-T-829)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-12-06 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. stabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Eco konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-689.

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

„Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu eco@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

 Expo konsultantas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-IVG-T-825)
Nuo 2020 m. balandžio 6 d. stabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Expo konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis eksporto klausimais. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-08 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2018 m. balandžio 13 d. redakcija (doc, pdf).

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos:  el. paštu expo@invega.lt bei telefonu 8 5 2107513, 8 5 2106391

 

Kompetencijų vaučeris (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)

(Paraiškų priėmimas nuo 2020 m. kovo 24 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-17 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2017 m. rugpjūčio 30 d. redakcija (docx, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (be kitokios, ir de minimis pagalbą)
 6. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
 7. priedas. Valstybės pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius
 8. priedas. Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
 9. priedas. Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 10. priedas. Projekto dalyvio apklausos anketa
 11. priedas. Dotacijos sutarties forma

 Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymo programų sąrašas.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultaciijos: el. paštu mokymai@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

 InoConnect  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-844)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „InoConnect“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-03-26 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2018 m. kovo 23 d. redakcija (docx, pdf.)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Alma Jakštienė, el. p. a.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)

Kvietimas sustabdytas

Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas:
Kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Kvietimo Nr. 3 nuo 2020-02-17 (9:00 val.) iki 2022-10-31 (24:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (e-tar).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu dpk2@invega.lt bei telefonu 8 5107513

 

Galiojantys kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones

SmartInvest LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-822)


Projektinių pasiūlymai teikiami nuo 2020-10-21 iki 2020-11-20 (15.00 val.)

Kvietimas Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Smartinvest LT“

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „Smartinvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (http://eimin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@eimin.lt

Konsultuoja

Aurelija Savičiūtė-Greben
El. p. aurelija.saviciute-greben@eimin.lt
Tel. 8 706 64 910

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21