2014–2020 m. programavimo laikotarpis

 

  • Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą 2020 metams, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonių projektų atrankos kriterijus, kurių dalis šiuo metu yra pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami artimiausių 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu. Patvirtintus bei derinamus projektų atrankos kriterijus galite peržiūrėti čia.
  • Įsakymus dėl ES investicijų skyrimo, panaikinimo ir (ar) grąžinimo, patvirtintus pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones, galite peržiūrėti čia.