COVID-19 MTEP tyrimai

Įsakymai dėl finansavimo

  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. lapkričio 25 d. (imtinai) Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt PAPILDYTA: Pastabų derinimo lentelė  

     Atsižvelgiant į tai, kad buvo pratęstas 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos (toliau – EK)  komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 13 d., galiojimas, siūlomu Aprašo projektu  pratęsti priemonės  „COVID-19 MTEP“ sutarčių pasirašymo laikotarpį. Keitimas bus vykdomas, jei bus patvirtintas pateiktas  EK valstybės pagalbos schemos keitimas.

     COVID-19 MTEP (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-858)   


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „COVID-19 MTEP“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-10-28 (09:00 val.) iki 2020-11-27 (24:00 val.) (Kvietimo terminas baigėsi)
Kvietimo suma: iki 30 000 000 Eur
Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašas(docx, pdf.), patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-938.

Paraiškas priima:

  • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Konsultuoja:

  • Priemonės projektų tinkamumo kausimais: tel. nr. 8 620 16929; el. paštas: Covid_MTEP@lvpa.lt

  • Dėl paraiškų pateikimo per DMS: 7.30-16.00 val.;  tel. nr. 8 682 84182; el. paštas: dms@lvpa.lt

  • Priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-938 (docx).

  • Informuojame, kad Europos Komisija š. m. spalio 6 d. patvirtino valstybės pagalbos schemą Nr. SA.58645 (2020/MN) dėl valstybės pagalbos schemos parama su COVID-19 susijusiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir gamybai, su kuria galite susipažinti čia https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58645. Susipažinimui teikiame Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo projektą, kuriuo bus patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx).

  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė

  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų atrankos kriterijų projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP tyrimai“ pagrindimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-28