>

Įsakymai dėl finansavimo

 • Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašas(docx), patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 4-1082.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Pastabas ir (ar) pasiūlymus  siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx). Projektu siūloma pakeisti priemonės „COVID-19 MTEP“ finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 2.4 papunktį, atitinkamus Aprašo priedų punktus ir papunkčius – juose nurodyti valstybės pagalbos schemos pakeitimo numerį. Atsižvelgiant į valstybės pagalbos schemos pakeitimą, siūloma pakeisti Aprašo 72 punktą, kuriame siūloma nustatyti, kad sprendimas dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad keitimas bus atliekamas tik tokiu atveju, jei bus gautas teigiamas Europos Komisijos sprendimas dėl schemos keitimo.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. lapkričio 25 d. (imtinai) Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]PAPILDYTA:Pastabų derinimo lentelė

Atsižvelgiant į tai, kad buvo pratęstas 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos (toliau – EK)  komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 13 d., galiojimas, siūlomu Aprašo projektu  pratęsti priemonės  „COVID-19 MTEP“ sutarčių pasirašymo laikotarpį. Keitimas bus vykdomas, jei bus patvirtintas pateiktas  EK valstybės pagalbos schemos keitimas.

COVID-19 MTEP (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-858) 


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „COVID-19 MTEP“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-10-28 (09:00 val.) iki 2020-11-27 (24:00 val.) (Kvietimo terminas baigėsi)
Kvietimo suma: iki 30 000 000 Eur
Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašas(docx, pdf.), patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-938.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo kausimais: tel. nr. 8 620 16929; el. paštas: [email protected]

 • Dėl paraiškų pateikimo per DMS: 7.30-16.00val.;  tel. nr. 8 682 84182; el. paštas: [email protected]

 • Priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-938 (docx).

 • Informuojame, kad Europos Komisija š. m. spalio 6 d. patvirtino valstybės pagalbos schemą Nr. SA.58645 (2020/MN) dėl valstybės pagalbos schemos parama su COVID-19 susijusiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir gamybai, su kuria galite susipažinti čia https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58645. Susipažinimui teikiame Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo projektą, kuriuo bus patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx).

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP“ projektų atrankos kriterijų projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP tyrimai“ pagrindimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 MTEP tyrimai“ įgyvendinimo plano projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė

Atnaujinimo data: 2024-01-22