COVID-19 produktai

  •  Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 produktai“ projektų finansavimo aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. lapkričio 25 d. (imtinai). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt PRIDEDAMA:  Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

         Atsižvelgiant į tai, kad buvo pratęstas 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos (toliau – EK) komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 13 d., galiojimas, siūlomu Aprašo projektu  pratęsti priemonės  „COVID-19 produktai LT“ sutarčių pasirašymo laikotarpį. Keitimas bus vykdomas, jei bus patvirtintas pateiktas  EK valstybės pagalbos schemos keitimas. 

     COVID-19 produktai LT (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-T-859)   


   Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Covid-19 produktai LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-10-28 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (24:00 val.) (Tęstinė projektų atranka – SUSTABDYTA, nes sulaukta paraiškų už kvietimo biudžetą).
Kvietimo suma: iki 31 000 000 Eur

     Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „Covid-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (docx.,pdf.), patvirtintas 2020 m. spalio 26 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-939

Paraiškas priima:

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo kausimais: tel. nr. 8 686 54535; el. paštas: Covid_produktai@lvpa.lt

Dėl paraiškų pateikimo per DMS: 7.30-16.00 val.;  tel. nr. 8 682 84182; el. paštas: dms@lvpa.lt

 

  • Priemonės „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo aprašas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-939 (docx).
  • Informuojame, kad Europos Komisija š. m. spalio 6 d. patvirtino valstybės pagalbos schemą Nr. SA.58645 (2020/MN) dėl valstybės pagalbos schemos parama su COVID-19 susijusiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir gamybai, su kuria galite susipažinti čia https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58645. Susipažinimui teikiame Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo projektą, kuriuo bus patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx)
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 produktai“ projektų finansavimo aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 produktai“ projektų atrankos kriterijų projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt  Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 produktai“ pagrindimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt 
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „COVID-19 produktai“ įgyvendinimo plano projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt Papildyta: Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-02