Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektą (docx). Keičiamos priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) Nr. 2 nuostatos, susijusios su nuotoliniais mokymais, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Keičiamo aprašo reikalavimai bus taikomi planuojamam trečiajam priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ kvietimui. Taip pat tikslinama pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti lėšų suma iki 2,6 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. spalio 27 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx). 

 • Teikiami  viešam aptarimui priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašų Nr. 1 (docx) ir Nr. 2 (docx) (toliau – Aprašai) pakeitimai. Pakeitimais keičiamos Aprašų nuostatos, susijusios su nuotoliniais mokymais, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 viruso plėtros. Pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. spalio 7 d. prašome teikti  el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt PAPIDLYTA: pastabų ir (ar) pasiūlymų derinimo lentelėmis:  Aprašo Nr. 1 (docx) ir Aprašo Nr. 2 (docx).    

 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 4-212, Nr. 2 pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 4-213
 • Teikiami priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašų Nr. 1 (docx) ir Nr. 2 (docx) pakeitimai. Nurodomos priežastys (docx).    
 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-122.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektą (docx). Keitimo priežastys pridedamos (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2020 m. sausio 30 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846) (Kvietimas sustabdytas)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-06-12 iki 2020-09-01

Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (docx), patvirtintas 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 4-356

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (docx), patvirtintas 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 4-356
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. gegužės 3 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt (PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė)
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. vasario 15 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt (PAPIDLYTA: pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė)
 • Įsakymai dėl finansavimo skyrimo/ panaikinimo/ grąžinimo
 • Svarbi informacija pareiškėjams: nuo 2018 m. birželio 1 d. užpildytą paraiškos formą galima bus pateikti tik per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS). Daugiau informacijos nuorodoje - http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/mokymai-uzsienio-investuotoju-darbuotojams
 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (doc, pdf), patvirtintas 2018 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-133. Projektų finansavimo sąlygų aprašo suvestinė 2018 m. kovo 10 d. redakcija (doc, pdf).
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. sausio 15 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ trumpas pristatymas lietuvių kalba (pdf), anglų kalba (pdf).
 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-655.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. spalio 25 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. Papildyta: gautų pastabų derinimo lentelė (pdf).
 • Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų priežiūros komiteto sudėtis (pdf), patvirtinta 2017 m. spalio 10 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-591
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymus dėl priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų negauta.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.  PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų negauta.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ įgyvendinimo plano pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. liepos 22 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo plano pakeitimo projektui negauta.

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846)


Kvietimas teikti paraiškas sustabdytas

Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-27 (08:30 val.) iki 2020-06-30 (16:00 val.)

SVARBI informacija pareiškėjams: nuo 2018 m. birželio 1 d. užpildytą paraiškos formą pateikti galima bus tik per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2018 m. kovo 10 d. redakcija (doc, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (doc, pdf)
 2. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (doc, pdf)
 3. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (doc, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį fiksuotų įkainių taikymo (doc, pdf)
 5. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (doc, pdf)
 6. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (doc, pdf)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovas Robertas Binderis, Nr. (8 5) 246 1835, el. paštas robertas.binderis@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Viktorija Mickuvienė, Nr. (8 5) 241 3160, el. paštas viktorija.mickuviene@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Jelena Račkauskienė, Nr. (8 5) 264 6247, el. paštas jelena.rackausiene@esf.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-05