Įsakymai dėl finansavimo

  • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2020 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio protokolo  nutariamoji dalis Nr. 252 - 114 (pdf).  

Skaitmeninių inovacijų centrai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-857)


Priemonės „Skaitmeninių inovacijų centrai" kvietimas Nr. 1 (docx).  

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-12-16 (9:00 val.) iki 2020-04-30 (24:00 val.) termino pratęsimas (docx) (kvietimas pasibaigęs).

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai" projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708 (docx).

Pridedama:
Veiklos plano finansavimui gauti turinio reikalvimų aprašas (docx).
„Vienos įmonės“ deklaracija (xlsx).

Daugiau kvietimo dokumentų LVPA puslapyje.

  Paraiškas priima:

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais: LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyrius

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyriausiasias projektų vadovas Egidijus Braciška, el. paštas: [email protected]t, tel. (8 5) 259 1131.

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. paštas: [email protected], tel. (8 5) 203 4869.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p.  [email protected], tel. (8 5) 268 7416.

  • „Vienos įmonės“ deklaracija
  • Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708, patvirtintas priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx).
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. spalio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
    PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx), PFSA po pirminių pastabų (docx)
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir pakartotinai teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ įgyvendinimo planą ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą (docx) ir projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. birželio 11 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ įgyvendinimo planą (docx) ir projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. gegužės 3 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]PAPILDYTA:Gautų pastabų derinimo lentelė

Atnaujinimo data: 2024-01-22