• 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų, eksperiemntinės plėtros ir inovacijų skatinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų darbo grupės 2022 m. vasario 22 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. 252-42 (pdf)./uploads/eimin/documents/files/es_parama/2014_2020/isakymai/20231207_Nr_4-686.pdf
 • Priemonės „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr.4-97 (docx).  
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengusi, teikia viešam aptarimui priemonės „SmartInvest LT+“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo  projektą (docx).  Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2022 m. sausio 10 d. (imtinai) Pastabas ir (ar) pasiūlymus siųsti el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx). 

Poreikis keisti priemonės ,,SmartInvest LT+“ Aprašą Nr. 2  (toliau – Aprašas) iškilo dėl to, kad pagal jį viena iš teikiamos valstybės pagalbos rūšių – regioninė pagalba. Aprašo 53 punkte pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014−2020 metų regioninės pagalbos žemėlapio“. Tačiau šiuo metu projektų, pateiktų finansavimui pagal Aprašą gauti, paraiškos dar yra vertinamos, finansavimas teigiamai įvertintiems projektams bus skirtas 2022 m. ir minėtas nutarimas 2022 m. finansuotiniems projektams, jeigu jiems bus teikiama regioninė pagalba, negalės būti taikomas. Tokiu atveju turės būti taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ (toliau – Nutarimas Nr. 1123). Atsižvelgiant į tai, Projektu siūloma koreguoti Aprašo 53 punktą, pateikiant nuorodą į Nutarimą Nr. 1123.

SmartInvest LT+ (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-823)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Smartinvest LT+“

       Priemonės Nr.01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2, patvirtintas 2021 m. rugsėjo 22 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr.4-1006 (docx).

Dokumentai:

Paraiškų pateikimo būdas:

 • Paraiška kartu su Aprašo 83 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 620) 75 758, el. p. [email protected]

Konsultacijos teikiamos:

SmartInvest LT+ (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-823)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Smartinvest LT+“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr.01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. sausio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-20.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų skyriaus projektų vadovė Gitana Cieminienė, el. p. g.cieminiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7465
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866

Smartinvest LT+ (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-823)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Smartinvest LT+“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr.01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. sausio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-20.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų valdymo skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7434
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866

Svarbu!MTEP verslo plano forma.

Ankstesnė informacija:

 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-811 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. rugsėjo 10 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: 2015 m. rugsėjo 22 d. Priemonės „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto Nr. 1 pastabų derinimo lentelė (docpdf).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „SmartInvest LT+“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. birželio 26 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti).

Atnaujinimo data: 2024-01-22