Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (ankstesnis pavadinimas RES pramonei LT+)

                   Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“  kvietimas

 

Kvietimas Nr. 4 pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ teikti paraiškas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms

Kvietimas Nr. 5 pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ teikti paraiškas didelėms pramonės įmonėms

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-12-18 (9:00 val.) iki 2020-05-05 (16:00 val.) termino pratęsimas (docx, docx)

 

      Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 (docx), patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-722.

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

          Tel. +370 696 24365. El. p. aeipramonei@lvpa.lt

 •  Dėl paraiškų pateikimo per DMS: 

          LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulviniskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

 

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2019 m. rugsėjo 19 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt
 • Įsakymai dėl finansavimo skyrimo
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia pasiūlymus dėl priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2019 m. gegužės 8 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. (PAPILDYTA: Gautų pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė).
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2018 m. balandžio 4 d. posėdžio Nr. 252-39 protokolo nutariamoji dalis (pdf.)
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudėtis (pdf.), patvirtinta 2018 m. kovo 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-165 
 • Priemonės  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų priežiūros komiteto sudėtis (pdf), patvirtinta 2017 m. spalio 10 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-59

          Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)"

Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" (didelėms pramonės įmonėms)"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-07-24 (09:00 val.) iki 2017-12-15 (24:00 val.) (KVIETIMAS PASIBAIGĘS).

Paraiškos forma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms

Paraiškos forma didelėms pramonės įmonėms

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. liepos 19 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-423

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. a.makeviciene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8513.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija: 

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-10-25 (09:00 val.) iki 2017-01-25 (16:00 val.) (KVIETIMAS PASIBAIGĘS).
Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ paraiškos forma (artimiausiu metu bus įkelta)

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. spalio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-647

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. a.makeviciene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8513.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (doc, pdf).  Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. balandžio 19 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. gruodžio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" projektų atrankos kriterijai (doc, pdf) - patvirtinti 2016 m. sausio 14 d. vykusio 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio
 • Ūkio ministerija, atsižvelgdama į socialinių ir ekonominių partnerių pastabas, teikia viešam aptarimui patikslintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-824 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (ankstesnis pavadinimas „RES pramonei LT+“) atrankos kriterijus (docpdf).
 • Taip pat Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui dviejų priemonių „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ ir „Kogeneracija pramonei LT+“ įgyvendinimo planus.

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-824
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (
ankstesnis pavadinimas „RES pramonei LT+“)
įgyvendinimo planas

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-827
„Kogeneracija pramonei LT+“
įgyvendinimo planas

Prašome pareikšti nuomonę dėl šių dviejų priemonių įgyvendinimo, pasirenkant vieną iš dviejų alternatyvų:

 1. alternatyva: įgyvendinti abi priemones, taip, kaip dabar numatyta.
 2. alternatyva: įvertinus socialinių ir ekonominių partnerių poreikį didinti priemonei „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ skirtas lėšas, atsisakyti priemonės „Kogeneracija pramonei LT+“, jai skirtas lėšas perskirstant priemonei „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2015 m. spalio 26 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.


 

Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos projektų atrankos kriterijus priemonei "RES pramonei LT+", kurie 2014 m. lapkričio 28 d. buvo pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu.

 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-05