DPT pramonei (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-841)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „DPT pramonei LT+“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-07 (09:00 val.) iki 2017-06-21 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-843 „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. kovo 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-126.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Balaišis, el. p. k.balaisis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija:

DPT pramonei LT+ (priemonės kodas  NR. 03.3.1-LVPA-K-841)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „DPT pramonei LT+“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 25 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-422 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vadėja Irma Slaviskienė, el.p. [email protected]  tel. (8 5) 203 4676
 • LVPA  Komunikacijos skyriaus vedėja  Eglė Žemaitienė, el.p. [email protected]  tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866
 • Priemonės „DPT pramonei LT+“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-841  projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 25 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-244 (pdf)
 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 • Dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo rengiamas priemonės „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:
 1. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“, COM (2012) 341 final;
 2. Europos Komisijos darbo grupės 2010 m. spalio 28 d. patvirtinta "Europos konkurencingumo ataskaita 2010", SEC(2010) 1276;
 3. Europos Komisijos didelio poveikio technologijų ekspertų darbų grupės teminė pažangių gamybos sistemų ataskaita.

Ankstesnė informacija:

 • Priemonės „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projekto pastabų derinimo lentelė (doc, pdf).  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (doc, pdf). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. iki kovo 4 d.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „DPT pramonei LT+“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. gruodžio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: 
   „DPT pramonei LT+“  (doc, pdf) - patvirtinti 2016 m. sausio 14 d. vykusio 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio
 • 2014 m.  rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti)
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)

Atnaujinimo data: 2024-01-22