• Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2020 m. balandžio 30 d. posėdžio Nr. 252-72 protokolo nutariamoji dalis  (pdf)

Eco-inovacijos LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832)


Kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ (docx)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-11-19 iki 2020-02-19 (paraiškų teikimoterminas pasibaigęs)

Priemonės „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (docx), pavirtintas 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4-647.

PRIEDAI:

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. 

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 612 85675,
El. p. [email protected]
Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7416.

 • Priemonės „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (docx), pavirtintas 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4-647.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė priemonės "Eco-inovacijos LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė priemonės „Eco-inovacijos LT“  priemonės įgyvendinimo plano ir nacionalinių rodiklių apskaičiavimo aprašo pakeitimo projektą (docx), atsižvelgiant į Europos Komsijos 2019 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. C(2019) 4959) dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ pakeitimo.  
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė priemonės „Eco-inovacijos LT“ projektų atrankos kriterijų (docx) projektą. Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė priemonės „Eco-inovacijos LT“ projektų atrankos kriterijų (docx) priemonės įgyvendinimo plano (docx) ir nacionalinių rodiklių apskaičiavimo aprašo (docx) pakeitimo projektus. Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. vasario 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

Eco-inovacijos LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ (docx; pdf).

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-07-20 (09:00 val.) iki 2018-10-01 (16:00 val.) (paraiškų teikimo terminaspasibaigęs)
Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3, patvirtintas 2018 m. liepos 18 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-454 ir jo 1- 6 priedai (docx; pdf).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vadovė Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected] , tel. (8 5) 268 7424.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

 • Socialinių ekonominių partnerių pastabų priemonės “Eco inovacijos LT” projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui negauta.
 • Ūkio ministerija parengė priemonės "Eco-inovacijos LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. birželio 11 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147 

Eco-inovacijos LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-30 (09:00 val.) iki 2017-05-31 (16:00 val.) (paraiškų teikimo terminaspasibaigęs)

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. kovo 28 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-169.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projekto atitiktis de minimis valstybės pagalbos taisyklėms
 5. priedas  Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslumo skatinimo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, el. p. k.bruziene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7438.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija:

ECO-INOVACIJOS LT (priemonės kodas  NR. 03.3.2-LVPA-K-832)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Paraiškų teikimo terminas laikas baigėsi (paraiškų teikimo terminaspasibaigęs)

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo      4 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-185 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas.  Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekiamumui įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, el.p. [email protected]  tel. (8 5) 268 7469
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el.p. [email protected]  tel. (8 5) 268 8510.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866
 • Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 4 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-185 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas.  Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekiamumui įvertinti
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „ECO-INOVACIJOS LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 PROJEKTAS (doc; pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. sausio 29 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • 2014 m.  rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)

Atnaujinimo data: 2024-01-22