• Priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-205 (docx).
 • Teikiamas priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - Aprašas) pakeitimo projektas (docx). Tisklinamas Aprašo 8 p.: atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą (2020 m. sausio 10 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-18) numatoma projektams skirti suma 948 100 Eur.
 • Priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 4-72 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. lapkričio 4 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl keitimų sekimo režimu pažymėtų projektų finansavimo sąlygų aprašo keičiamų nuostatų iki 2018 m. spalio 10 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • „Vienos įmonės“ deklaracija.
 • Priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (pdf.), patvirtintas 2018 m. balandžio 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-191.  
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx) bei projekto lyginamąjį variantą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. kovo 26 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].  

Eco konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-IVG-T-829)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-12-06 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. stabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Eco konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-689 ir aprašo pakeitimas (pdf.), patvirtintas 2018 m. balandžio 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-191.

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

„Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultacijos: el. paštu[email protected]bei telefonu 8 5 2106391

 • Priemonės „Eco-konsultantas LT" įgyvendinimo priežiūros komiteto sudėtis (pdf.), patvirtinta 2018 m. sausio 17 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-24
 • Priemonės  „Eco-konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-689
 • Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.2-IVG-T-829 priemonės „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektas (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. vasario 15 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. Papildyta: pastabų projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui negauta.

Ankstesnė informacija:

 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui:

Reikalavimus, keliamus konsultantams pagal priemonę „Eco konsultantas LT“

„Eco konsultantas LT“ temų (potemių) sąrašą

Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-22