• Priemonės Nr.03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-203 (docx). 

 • Keičiamas priemonės Nr.03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas), teikiamas jo projektas (docx). Šiuo projektu naikinamas 36 punktas „Jei projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai pervesta konsultacijų išlaidų kompensacijos suma yra mažesnė nei INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.“. Taip pat mažinama pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti ES struktūrinių fondų lėšų suma iki 3 534 000 Eur.

 • Priemonės Nr.03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 4-589 (docx). 

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. spalio 3 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 4-179 (docx). 
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl keitimų sekimo režimu pažymėtų projektų finansavimo sąlygų aprašo keičiamų nuostatų iki 2018 m. spalio 10 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • „Vienos įmonės“ deklaracija.
 • Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2018 m. balandžio 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-213 (docpdf
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (doc) ir projekto lyginamąjį variantą (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. kovo 29 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pasiūlymų vertinimo lentelė (pdf.)
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147 

 Expo konsultantas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-IVG-T-825)
Nuo 2020 m. balandžio 6 d. stabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Expo konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis eksporto klausimais. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-08 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2018 m. balandžio 13 d. redakcija (doc, pdf).

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultacijos:  el. paštu [email protected] bei telefonu 8 5 2107513, 8 5 2106391

 • Priemonės „Expo konsultantas LT“ įgyvendinimo priežiūros komitetas (pdf), patvirtintas 2018 m. sausio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-51
 • Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)
 • Priemonės „Expo konsultantas LT“ Nr. 03.2.1-IVG-T-825 projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx.,pdf.), patvirtintas 2017 m. liepos 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-409 (pdf.)
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825  „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 Projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. vasario 15 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. Papildyta: pastabų projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui negauta.
 • 2014 m.  rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)

Atnaujinimo data: 2024-01-22