• Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2022 m. birželio 22 d. posėdžio Nr. 252-171 protokolo nutariamoji dalis (pdf). 

Expo sertifikatas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802)


Kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-02-28 (9:00 val.) iki 2022-03-31 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4 (docx), patvirtintas Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.4-282

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija.

     Paraiškos priimamos: per DMS iki 2022-03-31 d. iki 24:00 val.

     Konsultacijos:  priemonės projektų tinkamumo klausimais el. paštu: [email protected]

                               Tel. Nr. 8 620 38 439;  8 686 48 403;  8 616 17 406.

                              paraiškų pateikimo per DMS techniniais klausimais el. paštu: [email protected]

                               Tel. Nr. 8 682 84182.

 • Priemonės"Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4, patvirtintas 2022 m. vasario 25 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-282 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektą  (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2022 m. vasario 3 d. (imtinai). Pastabas ir (ar) pasiūlymus siųsti el. paštu: [email protected]. (Gautų pastabų derinimo lentelėAtsižvelgiant į tai, kad planuojamas naujas priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimas, teikiame viešam aptarimui šios priemonės finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektą. Priemonės  projektų atrankos kriterijai šiuo metu dar yra nepatvirtinti, todėl kvietimas bus skelbiamas tik po jų patvirtinimo.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų atrankos kriterijų keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2021 m. gruodžio 31 d. (imtinai). Pastabas ir (ar) pasiūlymus siųsti el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

Keičiami priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų atrankos kriterijai, nustatant reikalavimą dėl projektų atitiekties naujam strateginiam dokumentui – 2021 –2023 metų strateginiam veiklos planui (Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės – neteko galios), taip pat atliekant kriterijų vertinimo paaiškinimus ir redakcinio pobūdžio patikslinimus.

 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2020 m. kovo 3 d. posėdžio Nr. 252-40 protokolo nutariamoji dalis (docx)

 Expo sertifikatas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-09-05 (9:00 val.) iki 2019-12-09 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3 (docx), patvirtintas Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.4-509.

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija.

     Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (www.lvpa.lt), Savanorių  pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

     Konsultacijos:

     Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (www.lvpa.lt), Savanorių  pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

     Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 696 24365.
El. p. [email protected]
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7416.

Expo sertifikatas LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802)


Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-11-30 (09:00 val.) iki 2018-02-28 (24:00 val.)

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Expo sertifikatas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2, patvirtintas 2017 m. lapkričio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-674  (doc, pdf) bei projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, patvirtinti 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-725 (doc, pdf.)

Kiti aktualūs dokumentai:

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė  Diana Martinavičė, [email protected], tel. (8 5) 203 4865.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Lina Rutkauskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 8505.

  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7424.

 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2018 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis (pdf.) 
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 "Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. lapkričio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-674.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (docx).Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. spalio 17 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Priemonės Expo sertifikatas LT“ pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx, pdf) (2017 m. rugsėjo 7 d. redakcija). Patikslintos pirmojo specialiojo projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų formuluotės pasikeitus Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatoms.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymus dėl priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

Ankstesnė informacija:

2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonės „Expo sertifikatas LT“ verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatai:

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Kiti aktualūs dokumentai:

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma

„Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

Naujienų archyvas

Atnaujinimo data: 2024-01-22