• Įsakymai dėl finansavimo skyrimo.
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 4-1003 (docx).

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų  finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. rugpjūčio 25 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]

 • Keičiamas priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4 , pakeičiant  įgyvendinančiąją instituciją (Lietuvos verslo paramos agentūra) į VšĮ Inovacijų agentūrą. Taip pat patikslintas prioritetinio kriterijaus „Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose), vykstančioje (-iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje“ vertinimo aspektas, nurodant, kad „Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, gali būti keičiama į kitą šalį, tačiau privaloma surinkti minimali balų suma už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams turi būti ne mažesnė negu 40 balų“, atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ (pavienis dalyvavimas) projektų atrankos kriterijų, kuris galiojo priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimui teikti paraiškas, pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. liepos 12 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]Keičiama5-ojo prioritetinio projektų atrankos kriterijaus „Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose) , vykstančioje (-iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje“ formuluotė.
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 4-837 (docx).
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 4-823 (docx).
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2022 m. birželio 10 d. posėdžio Nr. 252-150 protokolo nutariamoji dalis (pdf).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų  finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. birželio 10 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]Keičiamas priemonės Naujos galimybės LT projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, pakeičiant galimą pareiškėją (VšĮ Versli Lietuva) ir įgyvendinančiąją instituciją (Lietuvos verslo paramos agentūra) į VšĮ Inovacijų agentūrą. Taip pat patikslintas prioritetinio kriterijaus „Pareiškėjas su labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos eksporto rinkoje“ vertinimo aspektas, nurodant, kad „projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, gali būti keičiama į kitą šalį, tačiau privaloma surinkti minimali balų suma už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams turi būti ne mažesnė negu 30 balų“, atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų  finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. gegužės 20 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]Minėtas aprašas Nr.5 keičiamas, atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1092 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ „Versli Lietuva“, kuriame nurodyta, kad Viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) „Versli Lietuva“ reorganizuojama jungimo būdu – prijungiant ją prie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA), kuri po reorganizavimo tęs veiklą nauju pavadinimu – VšĮ Inovacijų agentūra (toliau – IA). Todėl, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus pasikeitimus, keičiama įgyvendinančioji institucija (LVPA) į VšĮ IA. Taip pat atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 4-503 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia siūlymą dėl priemonės „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų  atrankos kriterijų, kurie galiojo priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimams teikti paraiškas Nr. 3 ir Nr. 4, keitimo (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. kovo  22 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]

 •       Keičiama 10-ojo prioritetinio kriterijaus ,,Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos eksporto rinkoje“ vertinimo aspekto formuluotė. Kriterijus keičiamas, atsižvelgiant į  projektų vykdytojų prašymus keisti parodas iš tikslinių rinkų į prioritetines ir pan., nes pandeminiu laikotarpiu yra ypač ribotas pasirinkimas vykstančių parodų, parodos yra atšaukiamos, perkeliamos ir nesant galimybei keisti parodų pagal poreikį ir galimybes, užbaigti projektą tampa sudėtinga ir sunkiai įgyvendinama.

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų  finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. kovo  1 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]Priemonės Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 projekto pakeitimas inicijuotas, atsižvelgiant į techninio pobūdžio pakeitimus.

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 6 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-02-17 (13:00 val.) iki 2022-03-22 (24:00 val.)

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 4-251 (docx).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

pirmadieniais – ketvirtadieniais konsultacijos teikiamos 8-17 val., penktadieniais – 8-16 val.:
el. p. [email protected]
tel. Nr. 8 682 18 263; 8 698 59 913.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

pirmadieniais – ketvirtadieniais konsultacijos teikiamos 7:30-16 val., penktadieniais – 7:30-15 val.:
el. p. [email protected] ,
tel. 8 682 84182.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 4-251 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų  finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2022 m. vasario  3 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]PriemonėsNaujos galimybės LT“įgyvendinimo plano projektas ir projektų atrankos kriterijai šiuo metu dar yra nepatvirtinti, todėl kvietimas bus skelbiamas tik po jų patvirtinimo.PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė  (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų atrankos kriterijų pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2021 m. gruodžio  31 d. (imtinai) el. paštu: [email protected].PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė  (docx).

Keičiami priemonės „Naujos galimybės  LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų atrankos kriterijai, nustatant reikalavimą dėl projektų atitiekties naujam strateginiam dokumentui – 2021 –2023 metų strateginiam veiklos planui (Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės –  neteko galios), taip pat atliekant kriterijų vertinimo paaiškinimus ir redakcinio pobūdžio patikslinimus.

 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-785 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ (pavienis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (toliau – Projektas) (docx). Priemonės  „Naujos galimybės LT“ Aprašas keičiamas dėl siūlomų pakeitimų naujų tinkmaų išlaidų nustatymo dalyvavimui tartautinėse nutolinėse parodose ir projekto vykstojo atstovo išlaidų kompensavimo. Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2021 m. birželio 9 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 4-108(docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2020 m. lapkričio 12 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

Keičiamas priemonės  „Naujos galimybės LT“ Aprašas, papildant tinkamų išlaidų kategorijas išlaidomis, būtinomis vykdyti projekto veiklas, atsižvelgiant į  koronaviruso viruso (COVID-19) plitimą ir taikytinus suvaržymus. Įgyvendinamų projektų tinkamų išlaidų sąrašas papildytas nauja išlaidų kategorija – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijos (gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų) pristatymo virtualiose tarptautinėse parodose (e-parodos), mugėse, verslo misijose išlaidomis. Šios išlaidos būtų apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).  Aprašo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į Finansų ministerijos (toliau – FM) siūlymus keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (toliau – PAFT), numatant galimybę keisti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir sudarytas projektų sutartis jau atrinkus ir (ar) sudarius projektų sutartis, jei šie pakeitimai būtini tinkamam projektų įgyvendinimui paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Minėtas Aprašo pakeitimas bus atliktas tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas FM siūlymas keisti PAFT.

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 (docx) pakeitimo projektą. Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2020 m. spalio 26 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

Siekiant ekonomikos atsigavimo dėl koronaviruso (COVID-19) vykdytų suvaržymų ir jų padarinių verslui, keičiamos priemonės „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų apraše Nr.4 numatytos tinkamos išlaidos, papildant tinkamų išlaidų kategorijas išlaidomis, būtinomis vykdyti projekto veiklas: įgyvendinamų projektų tinkamų išlaidų sąrašą siūloma papildyti nauja išlaidų kategorija – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijos (gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų) pristatymo virtualiose tarptautinėse parodose (e-parodos), mugėse, verslo misijose išlaidos. Šios išlaidos būtų apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Aprašo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į Finansų ministerijos siūlymus keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, numatant galimybę keisti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir sudarytas projektų sutartis jau atrinkus ir (ar) sudarius projektų sutartis, jei šie pakeitimai būtini tinkamam projektų įgyvendinimui paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Minėtas Aprašo pakeitimas bus atliktas tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas Finansų ministerijos siūlymas keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3, skirto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupiniam dalyvavimui tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-150 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 (docx), skirto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupiniam dalyvavimui tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, pakeitimo projektą. Nurodomos projekto pakeitimo priežastys (docx) ir jas lydintys dokumentai (docx.) ir (docx.). Pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktam dokumentų projektui prašome teikti iki 2020 m. sausio 29 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-711 (docx), o projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 – 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-712 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui įsakymų projektus dėl priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašų Nr.3 (docx) ir Nr. 4 (docx) pakeitimo. Minėtų aprašų keitimo priežastys nurodomos prisegtuke (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktiems dokumentų projektams prašome teikti iki 2019 m. lapkričio 26 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. birželio 5 d. posėdžio Nr. 252-75 protokolo nutariamoji dalis (docx)

Pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 5 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-12-28 (9:00 val.) iki 2019-03-04 (24:00 val.)

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4, patvirtintas 2018 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-799 (docx).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7424.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7454.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

 • Ūkio ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr.4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkiojo ir vidutinoi verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.03.2.1-LVPA-K-801 ,,Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo“ (docx) pakeitimas Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr.4-57 (docx). 
 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Pastabos iki 2018 m. lapkričio 27 d. buvo teikiamos el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Kriterijai pateikti Finansų ministerijai tvirtinti 2018 m. rugsėjo 20 d. vyksiančiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje (docx).
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: socialinių ekonominių partnerių pastabų negauta.
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo 2018-07-12 Nr. 252-94 nutariamoji dalis (docx).
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147.

Grupinis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje / Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose

 • Keičiamas priemonės  „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 priedas Nr.4  „Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo" (docx.), atsižvelgiant į tai, kad Finansų ministerijai suderinus naujų fiksuotųjų įkainių taikymo tyrimų praktiką (sumažėjus apgyvendinimo normoms taikomam koeficientui), buvo perskaičiuoti pagal priemonę taikomi fiksuotieji įkainiai. Paskelbto kvietimo paraiškų priėmimas sustabdytas iki bus pakeisti kvietimo dokumentai.

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT"

Kvietimas teikti paraiškas atnaujintas ir paraiškos gali būti teikiamos nuo 2018-01-15 09:00 val iki 2018-04-13 24:00 val.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 aktuali redakcija

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas 2018 m. sausio 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-12.

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docxpdf)
 2. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docxpdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (docxpdf)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 6. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 7. priedas. Ekonominės veiklos rūšių kodai (docx, pdf)

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, [email protected], tel. (8 5) 203 4855.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr.3 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT"

Kvietimas teikti paraiškas atnaujintas ir paraiškos gali būti teikiamos nuo 2018-01-15 09:00 val iki 2018-04-13 24:00 val.
Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 aktuali redakcija

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas 2018 m. sausio 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-12.

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 6. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 7. priedas. Ekonominės veiklos rūšių kodai (docx, pdf)

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, [email protected], tel. (8 5) 203 4855.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija apie priemonę „Naujos galimybės LT“ iki 2018 m. sausio 1 d.:  

Grupinis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje / Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose

 • Piemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projektą (docx). Pastabas kviečiama buvo teikti iki 2017 m. spalio 31 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimo lentelė (pdf).
 • Atsižvelgiant į Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių pakeitimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, Ūkio ministerija parengė priemonės  „Naujos galimybės LTfinansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx).
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx, pdf) (2017 m. rugsėjo 7 d. redakcija). Patikslintos pirmojo specialiojo projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų formuluotės pasikeitus Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatoms.
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 PROJEKTAS (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. balandžio 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
 • Pagal socialinių ir ekonominių partnerių pastabas patikslintapriemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projektas, kuris derintas su vadovaujančiąja institucija. (docx)
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 PROJEKTAS (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. vasario 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA:Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projekto vertinimas (docx)

2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonės „Naujos galimybės LT“ verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatai:

Pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. gegužės 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-383

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Kiti aktualūs dokumentai:

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovė Daina Lauciutė-Ledovskojienė, el. p. [email protected] , tel. (8 5) 268 7423.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866. 

Paraiškų teikimo terminas baigėsi.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (.docx)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Kiti aktualūs dokumentai:

Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašas

Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašo finansinė dalis

Atnaujinimo data: 2024-01-22