• Įsakymai dėl finansavimo skyrimo
 • 2020 m. gruodžio 8 d. verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. 252-209 (pdf)
 • 2020 m. spalio 7 d. verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. 252-150 (pdf)

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 ,,Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimas


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas“

 Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-03-10 iki 2020-07-08 (24:00 val) termino pratęsimas (docx) (pratęsta dėl DMS sutrikimų)

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2020 m. kovo 6 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-147 (docx).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116.  

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais: el. p. [email protected]; tel. +370 620 16927.
 • Paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais): LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikė Miglė Čereskaitė: el. p. [email protected]; tel. (8 5) 268 7416.

 • Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-147 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. sausio 30 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. Papildyta:Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimuipriemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų atrankos kriterijų projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. lapkričio 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • 2018 m. gruodžio 14 d. verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. 252-198 (docx)

Pramonės skaitmeninimas  (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-05-04 iki 2018-09-04

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. gegužės 2 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-257 (doc, pdf).

Paraiškos forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p. k.balaisis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8500.

 • LVPA  l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. e.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Bendraisiai klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

 • Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf), patvirtintas 2018 m. gegužės 2 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-257.  
 • Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ įgyvendinimo planas (pdf.), patvirtintas 2018 m. balandžio 18 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-223.
 • "Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr.1407/2013 (xlcx).
 • Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašas
 • Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašo finansinė dalis
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Technologinio audito rengimo rekomendacijas (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. balandžio 10 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. Papildyta: Technologinio audito rengimo rekomendacijų galutinė versija po pastabų (doc, pdf)
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. kovo 14 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Socialinių ir ekonominių partnerių pateikti pasiūlymai ir jų vertinimas (pdf).
 • Ūkio ministerija teikia susipažinimui patikslintus priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų atrankos kriterijus (doc.), kurie pateikti tvirtinimui 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio metu, vyksiančio š. m. vasario mėn.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. sausio 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Socialinių ir partnerių pateiktų pastabų derinimo lentelė (pdf).
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmenizavimas LT“  projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. gruodžio 14 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų negauta.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmenizavimas LT“ įgyvendinimo plano pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. gruodžio 5 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: pastabų ir paiūlymų negauta.
 • Pagal socialinių ir ekonominių partnerių gautas pastabas patikslintas priemonės  Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmenizavimas LT“ įgyvendinimo planas (docx, pdf)
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmenizavimas LT“ įgyvendinimo planą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų vertinimo lentelė (pdf)

Atnaujinimo data: 2024-01-22