Ankstesnė informacija: 

Procesas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-820)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Procesas LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2015 m. spalio 13 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-642.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbostaisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
„Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411;
 • LVPA Verslo projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Irma Slavinskienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4676
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2015 m. spalio 13 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-642.

Ankstesnė informacija:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. birželio 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]

Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos projektų atrankos kriterijus priemonei "Procesas LT", kurie 2015 m. vasario 26 d. buvo pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu.

 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti).

Atnaujinimo data: 2024-01-22