• Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2020 m. sausio 20 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. vasario 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
  • Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. rugsėjo 17 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: 2015 m. rugsėjo 25 d.jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabų derinimo lentelė (docpdf).

Pridedama:

Ankstesnė informacija:

Atnaujinimo data: 2024-01-22