Regio Invest LT+ (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-09 (09:00 val.) iki 2017-03-10 (15:45 val.)

Priemonės „Regio Invest LT+“ paraiškos forma paslaugų teikimo įmonėms.

Priemonės „Regio Invest LT+“ paraiškos forma gamybos įmonėms.

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. lapkričio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-686

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėja Irma Slavinskienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4676.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija:

 • Priemonės "Regio Invest LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (pdf), patvirtintas ūkio ministro 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 4-686 (pdf).
 • Pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė dėl "Regio Invest LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projekto (doc, pdf)
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės "Regio Invest LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 projektą (doc). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. rugsėjo 1 d.  Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė priemonės "Regio Invest LT+" projektų atrankos kriterijus, kurie bus taikomi antrajam kvietimui teikti paraiškas (doc). Projektų atrankos kriterijai pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. rugpjūčio 3 d. Pastabas siųsti el. paštu [email protected]PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių pateiktos pastabos ir pasiūlymai (doc, pdf)

2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonės „Regio Invest LT+“ verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatai:

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 priemonės "Regio Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2015 m. sausio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-25.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 5. priedas. Informacija apie gautą valstybės pagalbą, kitus finansavimo šaltinius ir duomenys, reikalingi projekto atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti

Kiti aktualūs dokumentai:

Naujienų archyvas

Atnaujinimo data: 2024-01-22