• Priemonės „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas, patvirtintas 2022 m. birželio 13 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-820 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija  parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektą (docx) Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus el. paštu: [email protected]  iki 2022 m. gegužės 20 d. (imtinai).  Priemonės ,,Tarptautiškumas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2 keičiamas, atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1092 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ „Versli Lietuva“, kuriame nurodyta, kad Viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) „Versli Lietuva“ reorganizuojama jungimo būdu – prijungiant ją prie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA), kuri po reorganizavimo tęs veiklą nauju pavadinimu – VšĮ Inovacijų agentūra (toliau – IA). Todėl, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus pasikeitimus, keičiami galimas pareiškėjas (VšĮ Versli Lietuva) ir įgyvendinančioji institucija (LVPA) į VšĮ IA. Taip pat atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT projektų priežiūros komiteto sudarymas (pdf)
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas (pdf.), patvirtintas 2018 m. gegužės 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287.

Tarptautiškumas LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-V-826)


Projektiniai pasiūlymai teikiami iki 2017 m. gruodžio 7 d.

Kvietimas Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Tarptautiškumas LT“

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-562

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. [email protected] arba [email protected]

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vedėja Asta Svirinavičiūtė, el. p. [email protected], tel. (8 706) 6 4683

 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-562 (pdf). 
 • Priemonės „Tarptautiškumas LT“ įgyvendinimo planas, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-512 (docx, pdf
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (docx.) Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. liepos 24 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ įgyvendinimo planą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. birželio 30 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. birželio 30 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ aprašymą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. birželio 20 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Priemonės "Tarptautiškumas LT" Nr. 03.2.1-LVPA--V-826 IŠ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų benrai finansuoti valstybės projektų sąrašas (doc, pdf)
 • Ūkio ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus:

Tarptautiškumas LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-V-826)


Projektinių pasiūlymų teikimo laikas baigėsi

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Tarptautiškumas LT“

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-826 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 9 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-404.

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. [email protected] arba [email protected]

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vedėja Asta Svirinavičiūtė, el. p. [email protected], tel. (8 706) 6 4683

 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 9 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-404
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas).    Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. gruodžio 21 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected] Papildyta: priemonės „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabų derinimo lentelė (docpdf).
 • Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonės „Tarptautiškumas LT“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf), kurie buvo pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio Nr. 10 metu, kuris vyks 2015 m. rugsėjo 24 d.
 • Ūkio ministerija parengė ir pateikė viešam aptarimui priemonės „Tarptautiškumas LT“ aprašymą (doc, pdf).

Atnaujinimo data: 2024-01-22