• Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2022 m. sausio 24 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. 252-14 (pdf).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymas Nr.4-95 (pdf) dėl verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr.4-1147 (docx) „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4-747 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807  ,,Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 (docx) pakeitimo projektą. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. spalio 28 d. (imtinai). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto siųsti el. paštu: [email protected]PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pastabų lentelė (docx).

Siekiant ekonomikos atsigavimo dėl koronaviruso (COVID-19) vykdytų suvaržymų ir jų padarinių verslui, keičiamos priemonės „Verslo klasteris LT“  projektų finansavimo sąlygų apraše Nr.2 numatytos tinkamos išlaidos, papildant tinkamų išlaidų kategorijas išlaidomis, būtinomis vykdyti projekto veiklas: įgyvendinamų projektų tinkamų išlaidų sąrašą siūloma papildyti šiomis naujomis išlaidų kategorijomis – e-paslaugų (e-konsultacijos; e-susitikimai) išlaidomis; verslo klasterio tarptautinės narystės tarptautinėse Europos ir pasaulio verslo organizacijose, klasteriuose mokesčių išlaidomis. Šios išlaidos būtų apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).Aprašo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į Finansų ministerijos siūlymus keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (toliau – PAFT), numatant galimybę keisti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir sudarytas projektų sutartis jau atrinkus ir (ar) sudarius projektų sutartis, jei šie pakeitimai būtini tinkamam projektų įgyvendinimui paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Minėtas Aprašo pakeitimas bus atliktas tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas Finansų ministerijos siūlymas keisti PAFT.

 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. spalio 11 d. posėdžio Nr. 252-146 protokolo nutariamoji dalis (docx)
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. liepos 2 d. posėdžio Nr. 252-88 protokolo nutariamoji dalis (docx)

Verslo klasteris LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-12-14 (9:00 val.) iki 2019-03-18 (24:00 val.) KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2018 m. gruodžio 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-747 (docx).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7424.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7454.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

 • Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.4-342 (docx) „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4-747 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807  ,,Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2018 m. gruodžio 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-747 (docx).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.2 (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. lapkričio 19 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected](Gautų pastabų derinimo lentelė)
 • Kriterijai pateikti Finansų ministerijai tvirtinti 2018 m. rugsėjo 20 d. vyksiančiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje (docx).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo klasteris LT“ projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. rugpjūčio 6 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected](Pastabų derinimo lentelė)
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147
 • Įsakymai dėl finansavimo
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio Nr.4 protokolo nutariamoji dalis

Verslo klasteris LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-346.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 8510.
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. g.kuncaityte@lvpa.lt, tel. 268 7424.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866

         Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Ankstesnė informacija:

Papildyta: 2015 m. rugsėjo 23 d. Priemonės „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto Nr. 1 pastabų derinimo lentelė (pdf). Šiuo metu derinamas priemonės „Verslo klasteris LT“ įgyvendinimo planas (toliau – PIP), įrašant galimus partnerius: verslo klasterio narius – labai mažas, mažas ir vidutines įmones. Suderinus PIP, projektų finansavimo sąlygų aprašas bus keičiamas, įrašant galimus partnerius, ir pakartotinai skelbiamas viešam aptarimui.

 • Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos projektų atrankos kriterijus priemonei "Verslo klasteris LT", kurie 2015 m. kovo 24 d. buvo pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu.
 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti).

Atnaujinimo data: 2024-01-22