• Priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 4-217.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės "Verslo konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. kovo 31 d.  Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
  Naikinamas PFSA 35 punktas „Jei projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai pervesta konsultacijų išlaidų kompensacijos suma yra mažesnė nei INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.“
 • Priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2019 m. spalio 8 d. ministro įsakymu Nr. 4-561.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės "Verslo konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. rugsėjo 23 d.  Pastabas siųsti el. paštu: [email protected](Pastabų derinimo lentelė)
 • Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 4-300 (docx)
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo projektą (docx) (keitimai pažymėti keitimų sekimo režimu). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. balandžio 9 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. (PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė, Pagal gautas pastabas patikslintas aprašas (docx) (keitimai pažymėti keitimų sekimo režimu).

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)
(Kvietimas teikti paraiškas 2019-10-15 d. sustabdytas)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-10-30 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 (pdf) bei projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2018 m. spalio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-657 (suvestinė redakcija).

„Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultacijos:

Jovita Cesiulytė, tel. Nr. (8  5)  211 3568, el.paštas [email protected];

Gražina Surgailytė, tel. Nr. (8 5) 210 7510, el. paštas [email protected];

bei telefonu 8 5 210 6391.

 • Priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2018 m. spalio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-657.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės "Verslo konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl keitimų sekimo režimu pažymėtų projektų finansavimo sąlygų aprašo keičiamų nuostatų iki 2018 m. rugsėjo 26 d.  Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (pdf), patvirtintas 2018 m. kovo 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-176.
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo Projektą (doc) bei Projekto lyginamąjį variantą (doc). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. kovo 15 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų vertinimo lentelė (doc.)

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-10-02 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 (pdf) bei  projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (pdf.), patvirtintas 2018 m. kovo 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-176. 

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultacijos: el.paštu [email protected] bei telefonu 8 5 2106391

 • Priemonės „Verslo konsultantas LT“ įgyvendinimo priežiūros komitetas (pdf), patvirtintas 2018 m. sausio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-54
 • Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)
 • Priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2017 m. rugsėjo 7 d. redakcija (docx, pdf
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui 2015 m. rugsėjo 4 d. Ūkio ministro įsakymo dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo pakeitimo Projektą (doc). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. vasario 13 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų pateikimas sustabdytas.

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 ir 2016 m. rugsėjo 23 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-590 dėl "Verslo konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas [email protected];
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Justina Balčiūtė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas [email protected];
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas [email protected]

 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. lapkričio 4 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

Ankstesnė informacija:

 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.1.1-IVG-T-819 priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. spalio 2 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
  • Papildyta: 2015 m. spalio 16 d. priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabų derinimo lentelė (docpdf).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslo konsultantas LT“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. birželio 26 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti).

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430

Atnaujinimo data: 2024-01-22