• Jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“  Nr. J03-IVG-T projektų finansavimo sąlygų aprašo 2020 m. vasario 12 d. pakeitimas Nr. 4-91 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2020 m. sausio 20 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)

Naujas kvietimas Nr. 3 pagal priemonę 03.1.1-IVG-T-809

Paraiškos priimamos pagal priemonę 03.3.1-IVG-T-810

Paraiškos priimamos pagal priemonę 04.2.1-IVG-T-811


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas:
Kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Kvietimo Nr. 3 nuo 2020-02-17 (9:00 val.) iki 2022-10-31 (24:00 val.)

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (e-tar).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.
  „Vienos įmonės“ deklaracija (xlsx.).

Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimai (pdf), patvirtinti 2016 m. rugpjūčio 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-516

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. [email protected]

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas [email protected]
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas [email protected]
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas [email protected]
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. vasario 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].

Ankstesnė informacija:

 • Jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“  Nr. J03-IVG-T projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187

Priedai:

 1. priedas.Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

 • Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. rugsėjo 17 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: 2015 m. rugsėjo 25 d.jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabų derinimo lentelė (docpdf).

Pridedama:

 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija apie priemonę (atsisiųsti)

Atnaujinimo data: 2024-01-22