• Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui priemonės„Verslumas LT“ įgyvendinimo plano pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 spalio 3 d. darbo dienos pabaigos el. paštu: [email protected].
 • Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui priemonės„Verslumas LT“ projektų atrankos kriterijus (docx). Pastabų ir pasiūlymų lauksime iki š. m. lapkričio 7 d. darbo dienos pabaigos el. paštu: [email protected].
 • Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui priemonės„Verslumas LT“ įgyvendinimo plano pakeitimo projektą (docx). Priemonės įgyvendinimo plane keičiamas pareiškėjų sąrašas ir projektų atrankos būdas. Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2016 lapkričio 2 d. darbo dienos pabaigos el. paštu: [email protected].
 • Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui priemonės „Verslumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx) (pakeitimai pažymėti keitimų sekimo režimu). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. birželio 17 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministro 2016 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 4-331 dėl priemonės Nr. 03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo (pdf).
 • Ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 4-311 dėl priemonės Nr. 03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų, siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo pakeitimo (doc, pdf).
 • Ūkio ministerija teikia viešam aptarimui priemonės „Verslumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (doc, pdf) (pakeitimai pažymėti keitimų sekimo režimu). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. balandžio 1 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Priemonės Nr. 03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų, siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas, patvirtintas 2016 m. vasario 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-136 (doc, pdf). 

Ankstesnė informacija:

Verslumas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-LVPA-V-815)


Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Verslumas LT“

Projektinių pasiūlymų teikimo terminas: nuo 2016-01-12 (08:00 val.) iki 2016-02-09 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. sausio 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-22

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo
 3. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 5. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Projektinius pasiūlymus priima:

Konsultuoja:

 • Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Donata Gipiškienė, el. p. [email protected], tel.  8 706 6 4707.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Verslumas LT“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. rugpjūčio 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]

          Papildyta: 2015 m. spalio 2 d. Priemonės „Verslumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto Nr. 1 pastabų derinimo lentelė (pdf).

 • Ūkio ministerija parengė ir pateikė viešam aptarimui priemonės „Verslumas LT“ aprašymą (doc, pdf). (2015 m. gegužės 4 d. informacija)

Atnaujinimo data: 2024-01-22