>
 • Įsakymai dėl finansavimo skyrimo
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2020 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis 252-183 (pdf).
 • Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas 2020 m. spalio 7 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-853 (docx)
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finasavimo sąlygų aprašo Nr. 3 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. rugsėjo 17 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected] PRIDEDAMA: gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).
  Keičiamas priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 numatant šiai priemonei papildomą 11,4 mln. eurų biudžetinį  finansavimą

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-04-14 iki 2020-07-24 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 4-211 (docx).

Pridedama: projekto išlaidų pasiskirstymo pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) rekomenduojama forma(xlsx).

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 4-211 (docx).
 • „Vienos įmonės“ deklaracija
 • „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finasavimo sąlygų aprašo projektas (docx) 2020-03-03 pateiktas derinti Finansų ministerijai. PRIDEDAMA:  „Vienos įmonės“ deklaracija (xlsx.).
 • Projekto išlaidų pasiskirstymo pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) rekomenduojama forma (xlsx.), kuri bus taikoma priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ kvietimui Nr. 4.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir pakartotinai teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. sausio 30 d. (imtinai). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected] PRIDEDAMA: gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijus (docx) ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. sausio 15 d. (imtinai). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. birželio 27 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis 252-86 (docx)
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finasavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. gegužės 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-12-28 iki 2019-04-01 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 patvirtintas 2018 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-801 (docx).

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • 2018 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr.4-801 patvirtintas priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finasavimo sąlygų aprašas Nr.2 (docx).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finasavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. lapkričio 22 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]  Pastabų lentelė pridedama (docx).
 • Kriterijai pateikti Finansų ministerijai tvirtinti 2018 m. rugsėjo 20 d. vyksiančiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje (docx).
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. rugpjūčio 6 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected](Gautų pastabų ir pasiūlymų derinimo lentelė)
 • Priemonės "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 17 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-664.  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. lapkričio 30 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų pakeitimo projektui negauta.

 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-09-22 (09:00 val.) iki 2018-02-01 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2017 m. lapkričio 22 d. suvestinė redakcija (doc, pdf.) 

Iš dalies užpildyta paraiškos forma (pdf.)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Dalia Česlauskaitė, Nr. (8 5) 241 3165, el. paštas [email protected]
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vyr. vadovė Rima Sakalauskienė, Nr. (8 5) 250 0202 el. paštas [email protected]

 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-21 (09:00 val.) iki 2017-02-21 (16:00 val.)

Priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. lapkričio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-717.

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Dalia Česlauskaitė, Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vadovė, [email protected], 8 5 241 3165.

Ankstesnė informacija:

 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinmas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. liepos 20 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA:  Aprašo projektui gautų pastabų derinimo lentelė (docx).  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinmas darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijus (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. gegužės 26 dienos. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].   PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų negauta.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinmas darbo vietoje“ pagrindimą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. gegužės 13 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].   PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų negauta.
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinmas darbo vietoje“ įgyvendinimo planą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. gegužės 13 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinmas darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf).
 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti)
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)

Atnaujinimo data: 2024-01-22