Galiojantys kvietimai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal šias galiojančias priemones:

Priemonė Galimi pareiškėjai Paraiškos priimamos Kvietimo suma Kvietimo dokumentai

INOČEKIAI 
01.2.1-MITA-T-851
MTEPI techninių galimybių studijos, vykdomiems ar planuojamiems MTEPI darbams

Pradedantieji inovatoriai Nuo 2018-04-27 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.)
1 mln. Eur

Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos

INOČEKIAI
01.2.1-MITA-T-851
MTEPI techninių galimybių studijos, vykdomiems ar planuojamiems MTEPI darbams
Brandieji inovatoriai Nuo 2018-04-27 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.) (kvietimas sustabdytas 2021-03-30 dėl gauto paraiškų kiekio prilygstančio kvietimo sumai)
5,9 mln. Eur Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos
INOČEKIAI
01.2.1-MITA-T-851
Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos, galimybių studijos CERN projektams
CERN projektus planuojantys vykdyti inovatoriai Nuo 2020-01-17 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.)
120 tūkst. Eur Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos
INOSTARTAS
01.2.1-MITA-T-852
Inovatyvių SVV įkūrimas, tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas SVV, MTEPI produktų vystymas komercializavimui, SVV MTEPI veiklų plėtra
MVĮ, veikiančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose Nuo 2018-04-30 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.)
4 mln. Eur Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos
INOSTARTAS
01.2.1-MITA-T-852
Inovatyvių SVV įkūrimas, tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas SVV, MTEPI produktų vystymas komercializavimui, SVV MTEPI veiklų plėtra
MVĮ, veikiančios regionuose
(išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestus ir rajonus)
Nuo 2018-04-30 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.)
4,5 mln. Eur Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos
INOCONNECT
01.2.1-LVPA-T-844
Parodos, misijos ir kitos tarptautinės iniciatyvos partnerių paieškai, MTEPI veikloms
Įmonės, mokslo ir technologijų parkai, klasterių koordinatoriai Nuo 2018-03-26 (09:00 val.)
Iki 2021-03-31 (24:00 val.)
1,5 mln. Eur Aprašas 
Paraiškos forma
Vienos įmonės deklaracija
Daugiau informacijos

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30