Investicijos į akcinį įmonių kapitalą

Siekiant toliau plėtoti rizikos kapitalo rinką, verslo angelų veiklą Lietuvoje, ypač didelį dėmesį skiriant ankstyvoje statdijoje veikiantiems startuoliams, Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina naujas rizikos kapitalo priemones, kurioms skirta 117,18 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių lėšų.

Be to, nuo 2013 m. trys Baltijos valstybės kartu su Europos investicijų fondu įsteigė 130 mln. eurų Baltijos inovacijų fondą, o 2019 m. rugpjūčio mėn. – 156 mln. eurų Baltijos inovacijų fondą II. Per fondus bus investuojama į Baltijos regiono vėlesnės stadijos verslus, taip dar labiau skatinant visų Baltijos šalių rizikos ir privataus kapitalo ekosistemą.