Naujos galimybės LT

 • Įsakymai dėl finansavimo skyrimo.
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 4-108 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2020 m. lapkričio 12 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

         Keičiamas priemonės  „Naujos galimybės LT“ Aprašas, papildant tinkamų išlaidų kategorijas išlaidomis, būtinomis vykdyti projekto veiklas, atsižvelgiant į  koronaviruso viruso (COVID-19) plitimą ir taikytinus suvaržymus. Įgyvendinamų projektų tinkamų išlaidų sąrašas papildytas nauja išlaidų kategorija – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijos (gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų) pristatymo virtualiose tarptautinėse parodose (e-parodos), mugėse, verslo misijose išlaidomis. Šios išlaidos būtų apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).  Aprašo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į Finansų ministerijos (toliau – FM) siūlymus keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (toliau – PAFT), numatant galimybę keisti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir sudarytas projektų sutartis jau atrinkus ir (ar) sudarius projektų sutartis, jei šie pakeitimai būtini tinkamam projektų įgyvendinimui paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Minėtas Aprašo pakeitimas bus atliktas tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas FM siūlymas keisti PAFT. 

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 (docx) pakeitimo projektą. Pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl parengto projekto prašome teikti iki 2020 m. spalio 26 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).

         Siekiant ekonomikos atsigavimo dėl koronaviruso (COVID-19) vykdytų suvaržymų ir jų padarinių verslui, keičiamos priemonės „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų apraše Nr.4 numatytos tinkamos išlaidos, papildant tinkamų išlaidų kategorijas išlaidomis, būtinomis vykdyti projekto veiklas: įgyvendinamų projektų tinkamų išlaidų sąrašą siūloma papildyti nauja išlaidų kategorija – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijos (gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų) pristatymo virtualiose tarptautinėse parodose (e-parodos), mugėse, verslo misijose išlaidos. Šios išlaidos būtų apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Aprašo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į Finansų ministerijos siūlymus keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, numatant galimybę keisti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir sudarytas projektų sutartis jau atrinkus ir (ar) sudarius projektų sutartis, jei šie pakeitimai būtini tinkamam projektų įgyvendinimui paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Minėtas Aprašo pakeitimas bus atliktas tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas Finansų ministerijos siūlymas keisti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3, skirto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupiniam dalyvavimui tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, pakeitimas, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-150 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 (docx), skirto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupiniam dalyvavimui tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, pakeitimo projektą. Nurodomos projekto pakeitimo priežastys (docx) ir jas lydintys dokumentai (docx.) ir (docx.). Pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktam dokumentų projektui prašome teikti iki 2020 m. sausio 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3, patvirtintas ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-711 (docx), o projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 – 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-712 (docx).
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui įsakymų projektus dėl priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašų Nr.3 (docx) ir Nr. 4 (docx) pakeitimo. Minėtų aprašų keitimo priežastys nurodomos prisegtuke (docx). Pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktiems dokumentų projektams prašome teikti iki 2019 m. lapkričio 26 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. birželio 5 d. posėdžio Nr. 252-75 protokolo nutariamoji dalis (docx)

Pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 5 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-12-28 (9:00 val.) iki 2019-03-04 (24:00 val.)
Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4, patvirtintas 2018 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-799 (docx).

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. g.kuncaityte@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7424.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. egle.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis, el. p. vaidotas.sulskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7454.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

 • Ūkio ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr.4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkiojo ir vidutinoi verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.03.2.1-LVPA-K-801 ,,Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo“ (docx) pakeitimas Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr.4-57 (docx). 
 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Pastabos iki 2018 m. lapkričio 27 d. buvo teikiamos el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (docx).
 • Kriterijai pateikti Finansų ministerijai tvirtinti 2018 m. rugsėjo 20 d. vyksiančiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje (docx).
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. rugpjūčio 6 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: socialinių ekonominių partnerių pastabų negauta.
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo 2018-07-12 Nr. 252-94 nutariamoji dalis (docx).
 • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147.

Grupinis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje / Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose

 • Keičiamas priemonės  „Naujos galimybės LT“ (grupinis dalyvavimas) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 priedas Nr.4  „Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo" (docx.), atsižvelgiant į tai, kad Finansų ministerijai suderinus naujų fiksuotųjų įkainių taikymo tyrimų praktiką (sumažėjus apgyvendinimo normoms taikomam koeficientui), buvo perskaičiuoti pagal priemonę taikomi fiksuotieji įkainiai. Paskelbto kvietimo paraiškų priėmimas sustabdytas iki bus pakeisti kvietimo dokumentai.

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT"

Kvietimas teikti paraiškas atnaujintas ir paraiškos gali būti teikiamos nuo 2018-01-15 09:00 val iki 2018-04-13 24:00 val.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 aktuali redakcija

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas 2018 m. sausio 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-12.

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docxpdf)
 2. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docxpdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 6. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 7. priedas. Ekonominės veiklos rūšių kodai (docx, pdf)

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, a.vaikuniene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4855.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr.3 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT"

Kvietimas teikti paraiškas atnaujintas ir paraiškos gali būti teikiamos nuo 2018-01-15 09:00 val iki 2018-04-13 24:00 val.
Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 aktuali redakcija

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 pakeitimas, patvirtintas 2018 m. sausio 11 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-12.

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 6. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 7. priedas. Ekonominės veiklos rūšių kodai (docx, pdf)

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, a.vaikuniene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4855.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

         Ankstesnė informacija apie priemonę „Naujos galimybės LT“ iki 2018 m. sausio 1 d.:  

  Grupinis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje / Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose

 • Piemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 (doc, pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-724.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projektą (docx). Pastabas kviečiama buvo teikti iki 2017 m. spalio 31 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimo lentelė (pdf).
 • Atsižvelgiant į Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių pakeitimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, Ūkio ministerija parengė priemonės  „Naujos galimybės LTfinansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą (docx).
 • Priemonės „Naujos galimybės LT“ pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx, pdf) (2017 m. rugsėjo 7 d. redakcija). Patikslintos pirmojo specialiojo projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų formuluotės pasikeitus Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatoms.
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 PROJEKTAS (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.ltPAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo Projektą. Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. balandžio 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: Gautų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
 • Pagal socialinių ir ekonominių partnerių pastabas patikslintapriemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projektas, kuris derintas su vadovaujančiąja institucija. (docx)
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 PROJEKTAS (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2016 m. vasario 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projekto vertinimas (docx)

2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonės „Naujos galimybės LT“ verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatai:

 Pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. gegužės 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-383

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Kiti aktualūs dokumentai:

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovė Daina Lauciutė-Ledovskojienė, el. p. d.lauciute@lvpa.lt , tel. (8 5) 268 7423.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866. 

Paraiškų teikimo terminas baigėsi.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (.docx)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Kiti aktualūs dokumentai:

Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašas

Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašo finansinė dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11