Inovacijos

Inovacijos - vienas pagrindinių veiksnių, spartinančių Lietuvos ekonomikos plėtrą ir užtikrinančių ekonomikos augimą.

Lietuvos įmonių inovacijų augimas gerina konkurencingumą ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose. Nuolatinės inovacijos atlieka pagrindinį vaidmenį Lietuvos ekonomikos perspektyvoje, o šalis siekia būti Šiaurės Baltijos regiono inovacijų centru. Skatinant inovacijų kūrimą ir įgyvendinimą, ypatingas dėmesys skiriamas verslo ir mokslo bendradarbiavimui, intelektinės nuosavybės apsaugai ir inovatyvių įmonių grupavimui. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, inovacijos yra pagrindinis ekonomikos augimo variklis, leidžiantis sukurti didelę pridėtinę vertę ir užtikrinantis ekonomikos plėtrą.