Inovacijų reforma

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija šiuo metu įgyvendina vieną iš šešių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomų reformų – Inovacijų reformą. Šios reformos tikslas – didinti Lietuvos inovacinį potencialą ir skatinti inovacines veiklas.

Tarp pagrindinių Inovacijų reformos  tikslų yra siekis sukurti palankesnę terpę tiek mokslui, tiek verslui investuoti į inovacijas.

Reforma pradėta įgyvendinti 2018 m. ir pasibaigs 2021 m. Reformą sudaro 3 pagrindinės dalys:

  • inovacijų sistemos sąrangos pertvarka bei įrodymais grįsto valdymo modelio kūrimas,
  • inovacijų skatinimo sistemos plėtra,
  • inovatyvių investicijų pritraukimo sistemos sukūrimas.

Prognozuojama, kad inovacijų reforma sudarys galimybes gyventojų atlyginimams augti šeštadaliu greičiau, penktadaliu pagreitins BVP augimą, o 2020 metais eksporto mastą padidins dar 1,4 mlrd. eurų. Reformos įtaka šalies ekonomikai visų pirma pasireikš didėjančiu inovatyvių įmonių skaičiumi ir didesnės pridėtinės vertės produkcijos apimtims bendroje įmonių pajamų struktūroje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14