Kosmosas

Programa ,,Link ateities technologijų“

Programos „Link ateities technologijų“ tikslas – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, būtinus Lietuvos integracijai į EKA mokslines ir technologijų kūrimo programas, sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas tyrimams, kurie padės pagrindą kurti ateities technologijas, skatinti inovacijas ir didinti Lietuvos konkurencingumą bei saugumą. Vykdant nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“, siekiama pasirengti Lietuvos narystei EKA, t. y., užtikrinti, kad Lietuvos tyrėjai, Lietuvai tapus tikrąja EKA nare, galėtų lygiaverčiai konkuruoti su EKA valstybių narių tyrėjais

 

Lietuvos aerokosmoso programa 2016-2020

Mokslo, technologijų ir inovacijų aerokosmoso srityje plėtros 2016–2020 metų programa parengta atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos verslo ir mokslo sektoriaus, veikiančio aerokosmoso mokslo, technologijų ir inovacijų srityje, sėkminga plėtra yra vienas iš svarbių veiksnių, galinčių padidinti valstybės konkurencingumą, paskatinanti inovacijas ir užtikrinti efektyvesnę viešojo sektoriaus veiklą bei visuomenės gerovę.Lietuvoje matomas augantis viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės poreikis naudotis paslaugomis, teikiamomis remiantis iš kosmoso ir kitais nuotoliniais būdais gaunamais duomenimis, bei aerokosmoso srities (robotikos, aeronautikos ir pan.) technologijomis, taikomomis kosmose, Žemės atmosferoje, vandenyje ir ant žemės. Aerokosmoso veikla yra svarbi valstybei ir piliečiams, nes aerokosmoso sektoriaus kuriamos technologijos ir inovacijos didina šalies konkurencingumą aukščiausio lygio mokslo ir technologijų srityje; perduotos į kitus pramonės sektorius, didina bendrąjį valstybės inovacinį potencialą bei konkurencingumą; panaudotos smulkiojo bei vidutinio verslo subjektų, užtikrina platų teikiamų paslaugų, kurios remiasi iš kosmoso gaunamais duomenimis, spektrą viešajam sektoriui ir piliečiams, gerina jų gyvenimo kokybę ir mažina socialinę atskirtį. Aerokosmoso veikla turi labai didelį inovacinį potencialą ir horizontaliai apima iš esmės visas mokslo kryptis ir technologijas. Aerokosmoso technologijos, kaip ir karinės, yra pažangiausios, tad, didindamos bendrąją inovacijų kultūrą, užtikrina ir šalies konkurencingumą. Aerokosmoso technologijų pagrindu įvairiuose pramonės sektoriuose yra kuriami didžiausios pridėtinės vertės sisteminiai produktai ir paslaugos. Kosmoso veikla padeda spręsti svarbiausias politinio, ekonominio ir technologinio nepriklausomumo bei saugumo problemas. Bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra (toliau – EKA) užtikrina greitą ir kryptingą mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą inovacijų cikle, prieigą prie pažangiausių technologijų ir tarptautinio lygio ekspertizę. Dalyvavimas EKA veiklose užtikrina nacionalinių prioritetų įgyvendinimą ir spartų Lietuvos bei ES poreikius atitinkančių kompetencijų didėjimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14